Libyan sodan valheet ja seuraukset

Alkuperäinen kirjoitus täällä.

19.5.2015
6 2969
Libyan kaupunkeja raunioitui ja al-Qaida nousi valtaan Naton pommitusten myötä.

Libyan kaupunkeja raunioitui ja maa ajautui kaaokseen Naton pommitusten seurauksena. Kuvankäsittely: Pete Ala-peijari.

Johdanto: Libyasta paetaan Välimeren yli

Pääosin Libyasta lähteneet, joko Välimereen hukkuneet tai Eurooppaan selviytyneet ihmiset ovat nousseet otsikoihin EU-maissa.

Mereen on hukkunut yli 7000 ihmistä sen jälkeen kun Libyan kriisi alkoi keväällä 2011; yksin tänä vuonna kuolleita on jo yli 1600. Tarkkoja lukuja ei ymmärrettävästi ole kenenkään tiedossa. Välimerta laittomasti ylittämään ryhtyvistä käytetään mediassa yleisesti nimikettä ”siirtolainen”, joka johtaa ajatuksia pois siitä, että ihmiset pakenevat henkensä uhalla varsinkin Libyassa vallitsevaa kaaosta ja väkivaltaa.

Ennen sotaa Libya oli Afrikan mantereen kehittynein valtio; sodan jälkeen se on ollut hajonnut valtio (”failed state”), jossa ei ole toimintakykyistä keskusvaltaa. Maassa on nyt kaksi kilpailevaa hallitusta pääministereineen sekä kirjava joukko vallasta taistelevia aseellisia joukkioita, joista osa kytkeytyy al-Qaidaan. Useat kaupungit ja öljylähteet ovat joutuneet ISISin hallintaan.

Fund for Peace -järjestö ylläpitää tilastoja, joissa maailman maat asetetaan yhteiskunnallisen vakautensa mukaiseen järjestykseen poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten osoittimien perusteella. Vuoden 2014 tilastoissa Suomi oli luokiteltu kaikkein vakaimmaksi 178 maan joukossa, siinä missä Etelä-Sudan ohitti Somalian maailman hauraimpana valtiona. Libyan tilanne heikkeni viime vuonna kolmanneksi jyrkimmin kaikista maailman maista. Vuonna 2012 maan tilanne oli heikennyt enemmän kuin yhdenkään toisen maan koko tilastoinnin historiassa.

Sen lisäksi, että mediassa vähätellään Välimerta ylittävien avuntarvetta käyttämällä harhaanjohtavaa termiä ”siirtolainen”, Libyan tilanteesta on uutisoitu suhteellisen vähän sen jälkeen kun maan hallitus oli syrjäytetty Nato-maiden väliintulon ratkaistua konfliktin kapinallisryhmittymien eduksi. Monet eivät tunnu tietävän maan ihmisoikeustilanteen ja vakauden romahtamisesta, mikä selittyy juurikin sillä, että median kiinnostus Libyaa kohtaan lopahti pian sen jälkeen kun vanhan vallan vastarinta oli murskattu. Vielä harvempi tiennee, että koko Nato-maiden sotilaallinen väliintulo — jonka perua maan epävakauttaminen ja Välimeren muuttuminen lukemattomien pakolaisten haudaksi siis on — perustui tekosyille ja että sitä oli pohjustettu jo kauan ennen konfliktin näkyvää puhkeamista Libyan kaupungeissa.

Viime lokakuun Kolmannen maailman puheenvuoroja -ohjelman lähetys ”Afrikan unioni oli oikeassa Libyan suhteen” on harvoja Suomen mediassa kuultuja kriittisiä arvioita Ranskan, Britannian ja Yhdysvaltain Libya-operaatiosta, mutta siinäkään ei syvemmin pureuduta konfliktin kansainvälispoliittisiin taustoihin.

Kuten niin usein ennenkin, Libyan sodan edellä ja aikana media laisti sille kuuluvasta ”vallan vahtikoiran” roolista. Se ei tutkinut kriittisesti ”humanitäärisen väliintulon” varjolla toteutetun hallinnonvaihtokampanjan motiiveja eikä kyseenalaistanut ilmapommituksia, joissa jo itsessään kuoli paljon siviilejä. Media siten osaltaan takasi, että myös Libyan sodan ensimmäinen uhri oli totuus. Tämä osoitetaan seuraavassa tarkastelussa, jossa lähteet esitetään selkeyden ja luettavuuden vuoksi pääosin loppuviitteissä.

Libyan tilanteesta ja länsisuhteista ennen sodan syttymistä

Ennen sotaa libyalaisten keskimääräinen elintaso oli korkea. YK:n inhimillisen kehityksen mittarilla (Human Development Index) Libya sijoittui vuonna 2010 sijalle 53, luokkaan ”korkea inhimillinen kehitys”, selvästi maailman keskiarvon yläpuolelle.¹ YK:n lapsikuolleisuus- ja elinajanodotetilastoissa Libya sijoittui tuolloin korkeimmalle Afrikan mantereen maista.²,³ Myös vankien osuus väestöstä oli moninkertaisesti alhaisempi kuin Yhdysvalloissa ja alempi kuin mm. Baltian maissa.⁴ Koulutus ja terveydenhuolto oli ilmaista, polttoaine ja sähkö halpaa, ja valtio tuki aviopareja ensiasunnon hankinnassa. Vuonna 2007 julkaistun teoksen (Otman ja Karlberg: The Libyan Economy) mukaan libyalaiset työntekijät kuuluivat erilaisine tukineen ”maailman suojelluimpiin”.⁵

Myös maan ihmisoikeustilanne oli ollut kehittymässä parempaan suuntaan. Edeltäneillä vuosikymmenillä Libyan hallinto teloitti ja pahoinpiteli poliittisia vastustajia, ja hallituksen vastaiset näkemykset olivat kiellettyjä. Mm. diplomaatteja värvättiin salamurhaamaan ulkomailla asuvia toisinajattelijoita. Vankilaolot olivat karuja, ja vuoden 1996 Abu Salemin vankilakapinan yhteydessä kuoli joukoittain ihmisiä. Enimmillään 10–20 prosenttia libyalaisista toimi informantteina vallankumouskomiteoille, jotka maan johtaja Muammar Gaddafi oli perustanut ”poliittisen tietoisuuden” ja ”suoran poliittisen osallistumisen” edistämiseksi. Vuonna 1988 hän kritisoi komiteoita äärimmäisyyksiin menemisestä. Vuosina 1975–1981 kolmessa osassa julkaistun Vihreän kirjan myötä mielipiteen- ja ilmaisunvapautta lisättiin lakimuutoksin.

4.1.2011 julkaistussa YK:n ihmisoikeusneuvoston raportissa⁶ useat valtiot, kuten Australia, Kanada ja Brasilia, kiittivät Libyaa edistyksestä ihmisoikeuksien kohentamisessa. Monet maat antoivat ehdotuksia ihmisoikeustilanteen parantamiseksi edelleen.

Libyan ja länsimaiden suhteet olivat niin ikään parantuneet merkittävästi viime vuosina. Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy vieraili Libyassa vuonna 2007 ja allekirjoitti joukon sopimuksia. Elokuussa 2008 Gaddafi ja Libyan entisen siirtomaaisännän, Italian, pääministeri Silvio Berlusconi allekirjoittivat ”ikuisen ystävyyden” yhteistyösopimuksen.⁷ Sopimuksen keskiössä oli Italian lupaus hyvittää julmuudet, joihin se oli syyllistynyt siirtomaa-aikana, rakentamalla valtatie Libyan halki Tunisian rajalta aina Egyptiin saakka. Hanke keskeytyi Naton Italian-tukikohdista alkaneisiin ilmapommituksiin. Hankkeeseen tarkoitetut varat on sittemmin käytetty Italian omien ongelmien ratkaisemiseen⁸ pidätyksiinkin johtaneiden korruptioepäilyjen varjossa.⁹

Syyskuussa 2008 Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Rice vieraili Libyassa. Gaddafin kerrotaan olleen avoimen ihastunut Riceen ja antaneen tälle kalliita lahjoja. Samana vuonna Yhdysvallat vapautti Libyan kaikista terrorismiin liittyvistä oikeusprosesseista.¹⁰

Kesäkuussa 2009 Gaddafi osallistui G8-huippukokoukseen Roomassa ja tapasi Italian johtajia sekä kätteli myös presidentti Obamaa. Silloinen ulkoministeri Hillary Clinton puolestaan tapasi Gaddafin toisen pojan, Muatassemin, Washingtonissa huhtikuussa 2009.

Muatassemin Gaddafi ja Hillary Clinton

Muatassemin Gaddafi ja Hillary Clinton.

Vähemmän hohdokkaaksi – puolin ja toisin – voi lukea yhteistyön CIA:n ja Libyan tiedusteluelinten välillä. CIA antoi Libyan hallinnolle tietoja ulkomailla asuvista libyalaisista toisinajattelijoista vastineeksi Libyan tarjoamasta avusta CIA:n kyyditysohjelmalle (extraordinary renditions).¹¹

Edellä kuvattua taustaa vasten suhteiden hyvin nopea muuttuminen helmi–maaliskuun vaihteessa 2011 voi näyttäytyä suorastaan hämmästyttävänä. Minkä seurauksena Gaddafin entiset kumppanit muuttuivat melkein silmänräpäyksessä vihollisiksi, joista ainakin osa myöhemmin vastaanotti tyydytyksellä tiedon Libyan valtion johtajan julmasta kuolemasta kapinallisjoukkion käsissä?

Värivallankumoukset vallanvaihdosten toteuttajina

Libyan tapahtumien hahmottamiseksi on hyödyllistä tuntea ”värivallankumousten” käsite. Niiden alkuna pidetään yleisesti Yhdysvalloista rahoitusta ja koulutusta saanutta Otpor!-liikettä, jolla oli ratkaiseva merkitys Serbian presidentin Slobodan Miloševićin kaatamisessa vuonna 2000. Sittemmin järjestön menestyksekästä toimintakaavaa — aina samankaltaisina toistuvia symboleja myöten — on käytetty monissa värivallankumouksissa eri maissa.¹⁰

Toimintaa rahoittavien tahojen, kuten Yhdysvaltain hallituksen kehitysyhteistyövirasto USAID:n, julkilausuttuna tavoitteena on demokratian edistäminen, kun taas kriitikoiden mukaan vallankumouksia organisoidaan useimmiten maissa, joissa on yhtäältä Yhdysvalloille tärkeitä strategisia tai luonnonvaroihin liittyviä intressejä ja toisaalta sosialistinen hallitus, ”globalisaation” näkökulmasta suljettu talous, mahdollisesti itsenäinen keskuspankki tai muutoin Yhdysvaltain etujen vastaisesti toimiva hallinto.¹²

Dokumenttifilmissä ”The Revolution BusinessJourneyman Pictures haastattelee Otpor!-järjestön aktiivien perustaman, Belgradissa päämajaansa pitävän CANVAS-järjestön (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies) johtoa ja konsultteja sekä ruohonjuuritason aktivisteja.¹³ Haastatteluista ja videomateriaalista käy ilmi järjestön keskeinen rooli Tunisian ja Egyptin keväällä 2011 puhjenneiden vallankumousten organisoimisessa. Aktivisteille annettiin hallituksen syrjäyttämiseen tähtäävää strategista valmennusta järjestön koulutustiloissa Belgradissa. Kansalaisten spontaania ja ymmärrettävää tyytymättömyyttä hyödyntävät vallankumoukset olivat konsulttien mukaan huolellisesti suunniteltuja, valmennettuja ja ohjattuja.

Otporin tunnus – nyrkkiin puristettu käsi – on nähty monissa vallankumouksissa.

Otporin tunnus – nyrkkiin puristettu käsi – on nähty lukuisissa vallankumouksissa.

Koulutusta annettiin muuallakin kuin Belgradissa. The New York Times on uutisoinut, että ”arabikevään” kumouksissa mukana olleet yksilöt ja ryhmät olivat saaneet rahoitusta ja valmennusta Yhdysvalloista käsin. Toiminnan suunnittelu alkoi jo joulukuussa 2008, jolloin egyptiläisiä aktivisteja kokoontui New Yorkiin amerikkalaisten järjestöjen, kuten Freedom Housen, ja ulkoministeriön sponsoroimina. Lehden mukaan ”Yhdysvaltain demokratisointikampanjoiden rooli mielenosoitusten lietsomisessa oli aiemmin tiedettyä suurempi” amerikkalaisten valmennettua liikkeiden avainhenkilöitä mm. kampanjoinnissa ja järjestäytymisessä sosiaalisen median avulla.14

Jos Tunisian ja Egyptin vallankumokset olivat pitkälti ulkoa ohjattuja, on aiheellista kysyä, oliko myös näiden maiden välissä sijaitsevan, luonnonvaroiltaan rikkaan Libyan vallankumous ”ohjattua”. The Journeyman Picturesin loppukeväällä 2011 haastattelema CANVAS-järjestön kouluttaja totesi toiminnan jatkuvan monissa muissa maissa, koska ”taistelu ei ole ohitse”, mutta kieltäytyi mainitsemasta maita nimeltä. Libyan tilanne joka tapauksessa viittaa vahvasti siihen, että se oli ulkopuolelta ohjatun vallankumouksellisen toiminnan piirissä. Sen lisäksi, että Libyalla oli Afrikan suurimmat öljyvarannot, se oli globalisaation näkökulmasta ”suljettu” talous: vauras, omavarainen ja täysin velaton, ja maan keskuspankki oli hallituksen alaisuudessa. Lisäksi maa harjoitti ulkopolitiikkaa, joka muodosti uhan merkittäville taloudellisille toimijoille (tästä lisää jäljempänä). Se oli siis täydellinen ehdokas hallinnon vaihtoon tähtäävien ”ohjelmien” kohteeksi. Niistä on myös todisteita, kuten seuraavassa näemme.

Libyan vallanvaihto-operaation valmistelu ja propagandasota

Ranskan tiedustelupalvelu alkoi marraskuussa 2010 valmistella vallankumouksen käynnistämistä Libyan Benghazissa Gaddafin protokollapäällikkö Nuri Mesmarin loikattua Ranskaan, jossa hän välitti tiedustelupalvelulle arkaluonteisia tietoja — kuten tietoja libyalaisupseereista, jotka olivat halukkaita syrjäyttämään Libyan johdon.15 Joulukuun puolivälissä Libyan Benghaziin matkusti ranskalainen liike-elämän valtuuskunta joukossaan liikemiehiksi esittäytyneitä agentteja, jotka ottivat Mesmarin vinkin perusteella yhteyden mm. Libyan ilmavoimien kenraaliin Abdallah Gehaniin.16 Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Juha-Antero Puistola puolestaan totesi allekirjoittaneelle sähköpostitse marraskuussa 2011, että kun Libyan väliaikaishallinto (National Transitional Council) perustettiin, Ranska oli ensimmäinen sen tunnustanut valtio ja että ”tunnustusta tuskin olisi tehty [jo maaliskuun 2011 alkupuolella] ilman yhteyksiä”.17 Ranskan tiedustelupalvelu alkoi siten osallistua Libyan vallankumouksen valmisteluun useita kuukausia ennen konfliktin näkyvää puhkeamista.

On myös olennaista, että Britannia ja Ranska valmistautuivat kuukausien ajan Libyan sotaan Southern Mistral 2011 ‑sotaharjoituksen puitteissa. Maat aloittivat valmistautumisen harjoitukseen 2.11.2010, neljä kuukautta ennen Naton Libya-operaation käynnistämistä.

Ranskan ja Britannian välinen sotaharjoitus Southern Mistral 2011

Ranskan ja Britannian välinen sotaharjoitus Southern Mistral 2011.

Kuten sotaharjoituksen (enää verkkosivustojen arkistointipalvelusta löytyviltä) kotisivuilta18 näkee, sen skenaario oli kuin suoraan Libyan sodasta: Ranskan ja Britannian yhteinen ilmapommitusoperaatio, joka perustui YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan ja kohdistui kuviteltuun valtioon nimeltä ”Southland”, jota johti diktaattori ja joka muodosti uhan Ranskan ”kansallisille eduille”.19 Ilmapommituksen skenaario sijoitettiin vieläpä ”Southlandin” eteläisimpään kolkkaan, jotta pystyttäisiin varmistamaan operaatiokyvykkyys missä tahansa kuvitellun valtion alueella. Sotaharjoituksen oli määrä käynnistyä 21.3.2011, mutta sen resurssit suunnattiinkin tositoimiin vain kaksi päivää aikaisemmin – YK:n turvallisuusneuvoston Libya-päätöslauselman nojalla.

Tutkija Juha-Antero Puistola totesi edellä mainitussa sähköpostiviestissä, että ajatus Libyan kriisin ”sotapelaamisesta” etukäteen on ”paitsi täysin realistinen myös oletusarvon mukainen”.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, miten YK:n Libyan-vastaiset päätöslauselmat ajettiin läpi. Gaddafin vastaisen kapinan käynnistyttyä tri Sliman Bouchuiguir Libyan ihmisoikeusliitosta (Libyan League for Human Rights) organisoi 21.2.2011 vetoomuksen kansainvälisestä väliintulosta UN Watch ‑järjestön kanssa, jolla on läheiset suhteet Israelia tukevaan painostusryhmään. Vetoomus, jossa viitattiin ”Velvollisuus suojella” (Responsibility to Protect) ‑doktriiniin, toimitettiin presidentti Obamalle, EU:lle ja YK:n pääjohtajalle. Neljä päivää myöhemmin Bourchuiguir esitti väitteet Gaddafin hallinnon ihmisoikeusrikkomuksista YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Sliman Bouchuiguir

Sliman Bouchuiguir. (Klikkaa suurentaaksesi.)

Libyan jäsenyys ihmisoikeusneuvostossa peruttiin ja Libyan vastaiset toimenpiteet käynnistyivät. Ne huipentuivat 17.3.2011 YK:n turvallisuusneuvostossa hyväksyttyyn päätöslauselmaan, joka mahdollisti maajoukkoja lukuun ottamatta kaikki sotilaalliset toimet siviilien suojelun nimissä. Saksa, Venäjä ja Kiina äänestivät tyhjää. Ilmapommitukset alkoivat 19.3.2011 ja ilmensivät pian laajempia tavoitteita kuin pelkästään siviilien suojelua.

Heinäkuussa 2011 Bourchuiguir lähetti kirjeen kahdelle ranskalaiselle lakimiehelle, jotka olivat käyneet Libyassa selvittämässä Naton pommitusten uhreja. Kirjeessään hän syytti hallituksen joukkoja mm. jo 18 000 siviilin tappamisesta, 46 000:sta haavoittuneesta ja 1600:sta raiskauksesta. Heinäkuussa 2011 antamassaan haastattelussa, joka esitetään dokumentissa ”The Humanitarian War”, Bourchuiguir myönsi saaneensa kaikki luvut Libyan väliaikaishallituksen pääministeriltä Mahmoud Jibrililtä.20

Kansainvälinen rikostuomioistuin kuitenkin raportoi 27.6.2011 vain joistain sadoista yhteenotoissa kuolleista. Edellä mainitussa haastattelussa Bourchuiguir sanoi ihmisoikeusneuvoston ”luottavan suullisiin kertomuksiin”. Haastattelijan perätessä Bouchuiguirilta todisteita hänen esittämilleen uhriluvuille hän lopulta myönsi, että todisteita tai dokumentteja uhrien määristä ”ei ole”. Lopuksi Bourchuiguir paljasti, että useat Libyan ihmisoikeusliiton jäsenistä kuuluvat myös maan väliaikaishallitukseen. Mainittakoon, että Libyan vallankumouksen jälkeen Bouchuiguirista tuli maan Sveitsin-suurlähettiläs.

Kaikki kansainvälisen rikostuomioistuimen julkisesti saatavilla olevan syytteen 54 sivua, joissa esitettiin todisteet Gaddafia ja tämän poikaa Saif Al-Islamia vastaan (sivut 17–71), on sensuroitu (redacted).21 Joulukuussa 2014 rikostuomioistuin totesi, ettei Libyan nykyinen hallinto ole suostunut luovuttamaan Al-Islamia oikeudenkäyntiin eikä ole luovuttanut hänen aiemmalta puolustusasianajajaltaan haltuunotettuja dokumentteja.22

Amnesty Internationalin kesäkuussa 2011 julkaistussa yksityiskohtaisessa tutkimuksessa todetaan, että monet Gaddafin hallintoa koskevat syytökset olivat joko valheellisia tai eivät olleet todistettavissa.23 Ihmisoikeusjärjestön mukaan uhrien määrää oli vahvasti liioiteltu. Amnesty myös kyseenalaisti länsimedian esittämän kuvan, jonka mukaan Libyan protestiliike oli ”täysin rauhanomainen” eikä ”muodostanut turvallisuusuhkaa”.

Väkivaltainen vallakumous alkoi mielenosoituksista, joissa Benghazin ja Tripolin kaduille ilmestyi yhtäkkisesti aiemman, kuningas Idriksen hallinnon tehdastuoreita lippuja, kuten tutkiva journalisti Wayne Madsen on todennut.24 ”Mielenosoituksia” seurasivat hyökkäykset poliisiasemille sekä armeijan tukikohtiin ja asevarastoihin useissa Libyan kaupungeissa. Dokumenttifilmissä ”Libyan Crisis: Events, Causes and Facts”25 näytetään videokuvaa kapinallisten hyökkäyksestä armeijan asevarikkoon vartijoiden perääntyessä ja ampuessa ilmaan. Jo muutamassa päivässä kapinallisilla oli hallussaan merkittävä määrä aseita, mukaan lukien panssarivaunuja, eri puolilla maata.

Mielenosoitusten eskaloituminen väkivaltaisiksi yhteenotoiksi virkavaltaa vastaan, virkavallan vastatoimien tuomitseminen suhteettomina ja rikollisina sekä aktivistien ulkopuolisille tahoille tarvittaessa esittämät avunpyynnöt ovat olleet yksi ulkoa ohjattujen vallankumousten modus operandi. Libyan kohdalla ”arabikevään” vallankumousliike johti nopeasti (ja siis ilmeisen odotetusti) ulkoiseen sotilaalliseen väliintuloon (”color revolution by force”), koska libyalaisten enemmistön tukea nauttinut hallitus olisi ilman väliintuloa todennäköisesti kyennyt tukahduttamaan ”maahantuodun” kapinan.

Konfliktissa oli siis alusta lähtien kyse Libyan hallinnon yrityksestä taltuttaa aseellinen kapina, jonka eturintamassa oli al-Qaidan taistelijoita, kuten mm. The Telegraphin artikkelissa todetaan.26 Väitteet rauhanomaisten mielenosoittajien joukkomurhista — mukaan lukien myöhemmin kumottu väite ”Gaddafin ilmavoimien hyökkäyksestä siviilejä vastaan”27, mikä oli lentokieltoalueen muodollinen peruste — olivat sotilaallista väliintuloa pohjustanutta propagandaa.

Sen sijaan, että Libyaan olisi lähetetty kansainvälisiä tarkkailijoita selvittämään tilanne ja joukkomurhaväitteiden todenperäisyys, Libya erotettiin tutkimuksitta YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja Naton ilmapommitusoperaatiolle annettiin mandaatti tekaistuin perustein. Tällainen menettely merkitsi valtapoliittisten etujen sanelemaa ja kansainvälisten oikeusperiaatteiden vastaista avointa hyökkäystä suvereenia valtiota vastaan.

Sodan syyt

Motiiveja Gaddafin syrjäyttämiselle oli todennäköisesti useita. Vauraan arabimaan avaaminen globalisaatiolle eli kansainvälisen suurpääoman eduille on yksi luonnollinen motiivi. Tähän liittyy Gaddafin ajama päinvastainen tavoite: vuonna 2009 Gaddafi ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta kansallistaa maassa toimivien ulkomaisten öljy-yhtiöiden tuotanto.28 Gaddafi teki myös aloitteen öljyvarojen jakamisesta suoraan kansalaisille, mutta aloite ei saanut riittävää kannatusta maan kansalliskokouksessa.29 Libyan ”mustan kullan” varannot ovat Afrikan laajimmat.

Vuonna 2010 uutistoimisto Reuters uutisoi, että Gaddafi oli kanavoinut 97 miljardia dollaria eri Afrikan valtioiden avustushankkeisiin tavoitteena maanosan vapauttaminen ”lännen vaikutuspiiristä”,30 minkä monet länsimaiset toimijat saattoivat kokea uhkaksi. Jotkut tarkkailijat ovat puolestaan arvioineet, että Gaddafin ajama aloite kultadinaarista koko Afrikan sekä arabimaiden yhteisenä valuuttana myötävaikutti päätökseen hänen syrjäyttämisestään.31 Hankkeen toteutuminen olisi merkinnyt sitä, että öljyä olisi myyty vain kultaa — ei dollareita eikä euroja — vastaan, mikä olisi ollut voimakas isku globaaleja taloudellisia toimijoita ja Yhdysvaltoja vastaan.

Monet ovat muistuttaneet, että ennen Yhdysvaltain hyökkäystä Irakiin maa oli alkanut siirtyä öljykaupassa euroon dollarin sijaan ja siten vaarantanut ”petrodollarin” aseman. Gaddafin ehdotus kultadinaariin siirtymisestä sai voimakasta vastakaikua Afrikan maiden keskuudessa. Yhdysvallat ja EU eivät pitäneet aloitteesta, ja presidentti Sarkozy luonnehti Libyaa peräti ”uhkaksi ihmiskunnan taloudelliselle turvallisuudelle”.

Muammar Gaddafi ja Tansanian presidentti Jakaya Kikwere Afrikan unionin huippukokouksessa vuonna 2009.

Muammar Gaddafi ja Tansanian presidentti Jakaya Kikwere Afrikan unionin huippukokouksessa vuonna 2009.

Naton Libya-operaation keskeisin ja innokkain toimija oli Ranska. Suoraan Gaddafiakin vastaan kohdistettujen pommitusten motiiveja on selitetty myös presidentti Sarkozyn halulla vaientaa entinen yhteistyökumppaninsa. Ranskan viranomaisten tekemissä tutkimuksissa on paljastunut viitteitä siitä, että Gaddafi tuki hänen vaalikampanjaansa vuosina 2006–2007 runsaskätisillä laittomilla lahjoituksilla ja että lahjoitukset jatkuivat vaalien jälkeenkin.32 Sarkozyyn kohdistuvat korruptioepäilyt ovat koko ajan laajentuneet.

Edellä kuvaillut todennäköiset taustamotiivit eivät välttämättä ammenna tyhjiin perusteita Libyan kapinan ruokkimiselle ja kapinallisten tukemiselle. Tälle on voinut olla muitakin motiiveja, jotka saattavat kytkeytyä esimerkiksi Lähi-idässä harjoitettuun hajota ja hallitse -politiikkaan ja sen avulla ajettuihin erityisiin geostrategisiin päämääriin. Olennaisinta on ymmärtää, että Libyan tapauksessa — kuten yleensäkin — sotatoimien julkilausutut perusteet eroavat sotatoimiin ryhtymisen todellisista vaikuttimista.

Lopuksi

Kun sota Gaddafin hallintoa vastaan oli saatu käyntiin, sitä ei haluttu keskeyttää. Kapinalliset ja Nato eivät suostuneet Afrikan unionin tarjoamiin tulitaukoihin tai neuvotteluihin, ja ilmapommituksissa ja maataisteluissa kuolleiden määrä nousi jopa 50 000:een.33 Sotarikoksiin ovat syyllistyneet kaikki sodan osapuolet, mukaan lukien Nato, joka ei ole ollut halukas myöntämään, että sen 26 000 pommituslentoa olisi aiheuttanut siiviliuhreja.34 Hirvittävä esimerkki siviiliuhreista on kansainvälistä hyväntekeväisyysjärjestöä johtaneen Khaled El-Hamedin perheen ja sukulaisten verilöyly.35 Natoa ei myöskään kovin paljoa kiinnostanut sotaa paenneiden merihätään joutuneiden pakolaisten pelastaminen. YK:n mukaan elokuun 2011 alkuun mennessä jo 1500 sotaa paennutta ihmistä oli hukkunut Välimereen.36

Lännen propaganda, jonka mukaan Gaddafin joukoissa taisteli palkkasotureita, myötävaikutti tummaihoisten maahanmuuttajien laajamittaiseen kidutukseen ja teloituksiin ja mm. lähes 10 000 asukkaan Taworghan kaupungin etniseen puhdistukseen.37 Myös vallasta syöstyn Gaddafin kidutus ja murhaaminen vangittuna samoin kuin hänen vangitun poikansa teloittaminen olivat sotarikoksia, jotka eivät luvanneet hyvää jatkoa lännen hehkuttamalle demokraattiselle Libyalle.

Kapinallinen kävelee surmattujen mustaihoisten ohitse Tripolissa elokuussa 2011.

Kapinallinen kävelee surmattujen mustaihoisten ohitse Tripolissa elokuussa 2011. Kuva: Francois Mori (klikkaa suurentaaksesi).

Sodan jälkeen Libya ei ole ollut kunnolla kenenkään hallinnassa. Lännen sodassa tukemat al-Qaidan taistelijat ja islamistiryhmät pitävät valtaa eri alueilla, ja ryhmittymien välisiä yhteenottoja on käyty eri puolilla maata. Sirten lähes maan tasalle tuhotun kaupungin asukkaiden tulevaisuudentoiveet ovat olleet erityisen vähissä.

Suurin osa rikoksista ihmisyyttä vastaan on tehty sodan kuluessa ja sen jälkeen. Edellisen hallinnon ajalta vastaavia kauheuksia on haettava Abu Salemin vankilakapinan yhteydestä vuodelta 1996. Miksi länsimaat eivät ole vaatineet kapinallisia vastuuseen rikoksista ihmisyyttä vastaan, vaikka todisteita niistä on paljon? Ehkä siksikin, että näin tehdessään länsi samalla myöntäisi oman syyllisyytensä annettuaan varauksetta tukensa mille tahansa ryhmälle, joka ryhtyi taisteluun lännelle ”ongelmallista” hallintoa vastaan.

 

Lähdeviitteet

 1. United Nations Development Programme (2014). Libya: Human Development Indicators.
  http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/LBY
 2. United Nations (2013). Infant mortality rate (both sexes combined) by major area, region and country.
  http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/EXCEL_FILES/3_Mortality/WPP2012_MORT_F01_1_IMR_BOTH_SEXES.XLS
 3. The World Bank (2010). Life expectancy at birth, total (years).
  http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
 4. International Centre for Prison Studies (2010–2013). World Prison Brief.
  http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief
 5. LookLex Encyclopedia (luettu 6.5.2015). Libya.
  http://looklex.com/e.o/libya.htm
  Otman W. & Karlberg E (2007). The Libyan Economy: Economic Diversification and International Repositioning. E-lähde
 6. United Nations General Assembly (4.1.2015). Report of the Working Group on the Universal
  Periodic Review: Libyan Arab Jamahiriy.
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-15.pdf
 7. BBC News (4.2.2012). Italy and Libya move to re-establish old friendship.
  http://www.bbc.com/news/world-europe-16854355
 8. Cavestri, Laura | Italy23 Ore (17.2.2015). Italy’s trade with Libya at a standstill.
  http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/business-and-economy/2015-02-16/libia-imprese–135257.php?uuid=ABruJUvC
 9. Pestano, Andrew V | UPI (16.3.2015). Milan Expo 2015, 1,000 mile-long Libyan highway connected to Italian corruption claims.
  http://www.upi.com/Top_News/World-News/2015/03/16/Milan-Expo-2015-1000-mile-long-Libyan-highway-connected-to-Italian-corruption-claims/3511426526574/
 10. Joissain Libyan syyllistäneissä terrorismitapauksissa tai niiden oikeuskäsittelyssä on merkkejä likaisesta pelistä. Esimerkiksi Lockerbien tapauksessa todisteet viittasivat vahvasti palestiinalaiseen terroristijärjestöön, joka olisi kostanut – Iranin laskuun – iranilaisen matkustajakoneen alasampumisen amerikkalaisten sotaharjoituksessa Mustanmeren yllä vuonna 1988. Kun Yhdysvallat kuitenkin vuonna 1990 alkoi koota liittoumaa Irakia vastaan, ei ollutkaan poliittisesti mielekästä syyttää Syyrian tukemia terroristeja iskusta, ja Libya oli muutenkin ”sopivampi” syyllinen. Lockerbie-oikeudenkäynnin tuomitsivat poliittisena sekä lukuisat läntiset oikeusoppineet että YK:n Lockebie-tarkkailija Hans Köchler. Vuonna 2005 skotlantilainen poliisiupseeri allekirjoitti lausunnon, jonka mukaan tuomitun libyalaisen, Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahin, tuomitsemiseen käytetty todiste oli tekaistu, ja vuonna 2007 keskeinen todistaja, sveitsiläinen insinööri Ulrich Lumpert, myönsi valaehtoisessa lausunnossa valehdelleensa oikeudelle, varastaneensa ratkaisevana todistuskappaleena käytetyn piirilevyn palasen ja toimittaneensa sen pommi-iskua tutkiville viranomaisille. Skotlantilainen valitustuomioistuin antoi vuonna 2009 al-Megrahille valitusoikeuden, mutta hän luopui todennäköisesti pitkällisestä valitusprosessista vastineeksi välittömästä vapauttamisestaan. Vapautusta perusteltiin virallisesti humanitaarisilla syillä: al-Megrahilla sanottiin olevan enintään 3 kuukautta elinaikaa eturauhassyövän vuoksi. Hän kuitenkin kuoli Libyassa vasta vuonna 2012. Samana vuonna julkaistussa dokumentissaan ”Lockerbie – the Lost Evidence” myös BBC lopultakin myöntää, että al-Megrahia vastaan esitetyt todisteet olivat valheelliset, ja kyseenalaistaa Libyan osallisuuden iskuun ylipäätään.
 11. Wedeman, Ben | CNN (4.9.2011). Documents shed light on CIA, Gadhafi spy ties.
  http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/09/03/libya.west.spies/index.html?_s=PM:WORLD
 12. Golinger, Eva | Global Research (5.3.2014). Colored Revolutions: A New Form of Regime Change, Made in the USA.
  http://www.globalresearch.ca/colored-revolutions-a-new-form-of-regime-change-made-in-the-usa/27061
 13. The Journeyman Pictures (2011). The Revolution Business.
  https://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8&feature=youtu.be
 14. Nixon, Ron | The New York Times (14.4.2011). U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings.
  http://www.nytimes.com/2011/04/15/world/15aid.html?_r=4&pagewanted=1&emc=eta1
 15. Bechis, Franco | Voitairenet (25.3.2011). French plans to topple Gaddafi on track since last November.
  http://www.voltairenet.org/French-plans-to-topple-Gaddafi-on
 16. Lantier, Alex | WSW (28.3.2011). Reports suggest French intelligence encouraged anti-Gaddafi protests.
  http://tinyurl.com/og4mlrs
 17. Raiskila, Vesa | Verkkomedia (11.11.2011). Juha-Antero Puistola: Libyasta, ’arabien keväästä’ ja länsimaista.
  http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=1777
 18. Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (17.2.2011). Southern Mistral 2011. http://tinyurl.com/nstnfae
 19. Ibid. (30.1.2011). http://tinyurl.com/oo7dehb
  Geller, Larry | Disappeared News (4.4.2011). “Southern Mistral,” planned in advance, morphs into “Odyssey Dawn,” an air/ground attack on Libya.
  http://www.disappearednews.com/2011/04/southern-mistral-planned-in-advance.html
 20. Teil, Julien (27.10.2011). The Humanitarian War (La guerre humanitaire).
  https://www.youtube.com/watch?v=j4evwAMIh4Y /
  Nazemroaya, Mahdi Darius | Voltairenet (17.10.2011). Libya: Human rights impostors used to spawn NATO’s fraudulent war.
  http://www.voltairenet.org/Lybia-Human-rights-impostors-used
 21. International Criminal Court (16.5.2011). Situation in the Libyan Arab Jamahiriya.
  http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1073503.pdf
 22. International Criminal Court (26.5.2015). The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi.
  http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/GaddafiEng.pdf
 23. Cockburn, Patrick | The Independent (24.6.2011). Amnesty questions claim that Gaddafi ordered rape as weapon of war.
  http://www.independent.co.uk/news/world/africa/amnesty-questions-claim-that-gaddafi-ordered-rape-as-weapon-of-war-2302037.html
 24. Madsen, Wayne | Strategic Culture Foundation (6.3.2015). Kerry Re-writes History of U.S. Support for Color Revolutions.
  http://m.strategic-culture.org/news/2015/03/06/kerry-re-writes-history-of-us-support-for-color-revolutions.html
 25. Breki, R (marraskuu 2011). Libyan Crisis: Events, Causes and Facts.
  https://www.youtube.com/watch?v=OtGYTb41TZg&feature=player_embedded
 26. Swami, Praveen et al. | The Telegraph (25.3.2011). Libyan rebel commander admits his fighters have al-Qaeda links. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html
 27. International Business Times (1.3.2011). U.S. says no evidence of Libya air attacks on protesters.
  http://www.ibtimes.com/us-says-no-evidence-libya-air-attacks-protesters-272333
  RT (1.3.2011). ”Airstrikes in Libya did not take place” — Russian military.
  http://rt.com/news/airstrikes-libya-russian-military/
 28. Pleming, Sue | Reuters (21.1.2009). Gaddafi says looking at oil firm nationalization.
  http://uk.reuters.com/article/2009/01/21/businessproind-us-libya-gaddafi-oil-idUKTRE50K61F20090121
 29. Ghanmi, Lamine | Reuters (3.3.2009). UPDATE 2 – Libyan congresses delay Gaddafi’s oil shareout plan.
  http://uk.reuters.com/article/2009/03/03/libya-oil-idUKL359112620090303
 30. Reuters (24.11.2010). FACTBOX-Libyan aid and investment projects in Africa.
  http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE6AI0ZS20101124
 31. RT (toukokuu 2011). Gaddafi gold-for-oil, dollar-doom plans behind Libya ’mission’?
  https://www.youtube.com/watch?v=GuqZfaj34nc
 32. Lichfield, John | The Independent (3.1.2013). Nicolas Sarkozy DID take million of Muammar Gaddafi’s cash, French judge is told.
  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/nicolas-sarkozy-did-take-50-million-of-muammar-gaddafis-cash-french-judge-is-told-8435872.html
 33. Milne, Seumas | The Guardian (26.10.2011). If the Libyan war was about saving lives, it was a catastrophic failure.
  http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/oct/26/libya-war-saving-lives-catastrophic-failure
 34. Glaser, John | antiwar.com (24.10.2011). NTC Executed 53 Pro-Gadhafi Individuals.
  http://news.antiwar.com/2011/10/24/ntc-executed-53-pro-gadhafi-individuals/
  Glaser, John | antiwar.com (4.10.2011) NATO Refuses to Investigate Libyan Civilian Deaths.
  http://news.antiwar.com/2011/10/04/nato-refuses-to-investigate-libyan-civilian-deaths/
 35. Houston Free Thinkers (10.1.2013). My name is Khaled K. El-Hamedi, I am a Libyan citizen.
  http://thehoustonfreethinkers.com/my-name-is-khaled-k-el-hamedi-i-am-a-libyan-citizen/
 36. Shenker, Jack | The Guardian (8.5.2011). Aircraft carrier left us to die, say migrants.
  http://www.theguardian.com/world/2011/may/08/nato-ship-libyan-migrants?CMP=twt_gu
  Schwatz, Peter | WSW (13.8.2011). NATO allows Libyan refugees to drown in the Mediterranean.
  http://www.wsws.org/en/articles/2011/08/nato-a13.html
 37. Human rights investigations (7.7.2011). Libyan rebel ethnic cleansing and lynching of black people.
  http://humanrightsinvestigations.org/2011/07/07/libya-ethnic-cleansing/

 

Rahaeliitin tavoitteista kerrotaan dokumentoidusti dokumenttielokuvassa Thrive (2011). 80 miljoonaa katsojaa (15M englanniksi) 27 kielellä:

 

Uutisia

Mukana on myös uutisia Kiinaa koskien. Hillary ja kumppanit ovat "tehneet töitä Kiinalle".

Ystävästämme Robert "CI-A-Nobel" Steelestä tässä.

QAnon = Trump&Co

Päivitettyjä uutisia sivustollamme valeuutisia.fi

Robert Steelen sivusto: phibetaiota.net

Suosittelemme seuraavia YouTube -kanavia ("päivittäisiä Q-uutisvideoita")

Destroying the Illusion

In Pursuit of Truth

 

"True education doesn't teach you what to think. It teaches you how to think for yourself."

 

18.7.2019:

Ehdoton luettava/katsottava: FORMER LOVER EXPOSES ERIC SCHMIDT (Googlen ent. pomon ent. rakastajatar: Schmidt tehnyt töitä Kiinalle - 5G:n tarkoitus tehdä ihmisistä lapsettomia - AI-robotit valmiina ottamaan vallan -jne.)

16.7.2019:

Ekman: Pizzagate räjähtämässä silmille

Koko ajan menee rajummaksi.

"Valkoinen talo" tviittasi linkin twitter-tiliin, joka postasi kolme videota Hillary "Killaryyn" liittyen. #1: Hillary ja Huma Abedin tekevät tuhmia pienelle tytölle. #2: Hillary saa verensiirtoa pieneltä lapselta. #3: "Hillaryn" lääkäri leikkaa lapselta naaman irti ja Hillary laittaa sen omalle naamalleen, ja alkaa tanssia "sadetanssia". Linkki: qmap.pub/read/3420  

Oma sivumme Killarysta tässä.

Videot on saatettu poistaa/blokata. Edge of Wonder vahvistaa väitteen videoiden olemassaolosta ja käsittelee aihetta uudessa videossaan (alkaa 16:00):  ECETI, Eric Schmidt Exposed, Q drops, 20 Ton Cocaine Bust - Edge of Wonder Live #16

Epsteinin skandaalissa ei ole kyse vain ”pedofiliasta”. Siinä on kyse laittomasta asekaupasta, huumekaupasta, uraanista (”konfliktiuraanikauppias #1: Mark Rich. Hänen paras ystävänsä Bob Maxwell, )...  Asiaa käsitellään Robert Steelen postaamalla videolla (alkaa 27:30):   July 13, 2019 Following Up Zero Hedge Epstein Wexner Story

BBC:kin on alkanut kutsua raiskausta raiskaukseksi. (Kielenkäyttö kovenee):

Scottish Child Abuse Inquiry: Boys raped by priests at 'satanic parties'

‘Law & Order’ Director Arrested On Child Pornography Charges

Victoria’s Secret Founder Loses $53 Million Over Ties With Jeffrey Epstein

Former Schwarzenegger advisor arrested in statewide human trafficking operation

Näyttelijä Joan Rivers: Obama on homo ja "vaimo" on transu

 

Suomalaisen yliopiston lehtori paritti tyttöä "sadoille". Poliisi lopetti tutkinnan kesken:

Q postasi seuraavan kuvan sikiöistä:

Robert Steele: Kaikki välttävät mainitsemasta Epsteinin ja Moss_adin linkkiä toisiinsa:

Ekman: Tiedusteluyhteisön sisällissota

15.7.2019:

Robert Steele, päivitys #21: valevaltamedia ei vieläkään mainitse Mos_sad-yhteyttä:

EPSTEIN PEAK SWAMP? UPDATE 21 EPSTEIN MOSSAD STORY STILL CENSORED

Praying Mediciltä taas mahtava ketju selittäen aihetta:

 This is my Q thread for July 14, 2019 Q posts can be found here: https://qmap.pub/  https://qanon.pub/  Android apps: http://bit.ly/Q-Map  http://bit.ly/Q-alerts  My Theme: Hunters Become the Hunted

Salla: Epstein Arrest Supports Q Anon Claims of Global Satanic Cult blackmailing Political Elites

Before SHTF, Let's Revisit Jeffrey Epstein's Little Black Book

Victoria's 'Dirtiest' Secret: Epstein Demanded 'Casting Couch' Sex Acts With Aspiring Models

AFP: Macron perustaa avaruusjoukot: France's Macron announces creation of space force command

Oma sivumme "avaruusjoukoista", eli salaisista avaruusohjelmista ja ufoista, tässä.

The Pentagon finally admits it investigates UFOs

Ex-Google Engineer Says Google Is Lying, Claims It Does ‘Manually Intervene’ In Results

SEX-FOR-AID RAP 

Charity workers allegedly offered refugees food in return for sex in West Africa

US man arrested for sexually abusing children at an orphanage he founded in Kenya

Tuore suomalainen tutkimus: ei todisteita ihmisen aiheuttamalle ilmaston-muutokselle

Kazakhstan ends bank bailouts, writes off people's debts instead

European Royals Allegedly Killing Children in Human Hunting Parties — 4 Eyewitnesses Testify

Nigel Farage "Soros is the biggest danger to the entire western world" - YouTube

Channel 4's "Inside Idlib" – The Last Gasp Of A Dying Fake News Campaign

Britain Ramps Up Media War On Russia

Bill, Hillary Clinton booed at Billy Joel concert after singer dedicated song to them

EXCLUSIVE: It’s Not Just the Clintons – Epstein has Questionable Ties with Former Israeli Prime Minister EHUD BARAK and the WEXNER Foundation!

Scots madame jailed over sex ring says Epstein trafficking case 'tip of the iceberg'

Rotherham Sex Survivor: I Told Authorities And They Did Nothing

R. Kelly Arrested in Chicago on Federal Child Pornography Charges, Faces NYC Indictment Also

The Days Of Central Bank Independence Are Over

13.7.2019:

Maailman kuuluisimman pedofiilin, Jefferey Epsteinin, tapaus ”räjähti” juuri sepposen selälleen. Hän, yhdessä Moss_adin, CI_A:N, FBI:N, ja muiden ”aakkosvirastojen” mätien omenoiden kanssa, on kiristänyt (kymmeniä?) tuhansia poliitikkoja, valtion päämiehiä, jne., yli kaksikymmentä vuotta. Suomen viranomaisetkin ovat saaneet postia Yhdysvalloista, jossa mukana kymmeniätuhansia ”tuhmia lapsivideoita” ja valokuvia, joissa mukana mm. poliitikoitamme.

Robert Steele: Peak Swamp? New Epstein Arrest Opens New Frontier… UPDATE 16 Two Questions Every Journalist Should Ask The White House

BOOM! Epstein pidätetty! | BlokkiMedia 7.7.2019

Mahtavia vidoita tapahtumista juuri nyt:  Q Anon/News - Wheels Up In Pursuit of Truth Presents - 7.12.19

Hienoa analyysiä tapahtumista:

https://twitter.com/prayingmedic

11.7.2019:

Robert Steele Tenojoella: Epstein on Israe-lin tiedustelupalvelun Mos-sadin agentti (video tässä)

Jeffrey Epstein nyt otsikoissa (Lisää omalla sivullamme tässä):

Robert Steele: DONALD TRUMP THE ‘ONLY ONE’ TO HELP PROSECUTOR IN 2009 JEFFREY EPSTEIN CASE

Billionaire sex offender Jeffrey Epstein arrested for alleged sex trafficking

Billionaire sex offender Epstein once claimed he co-founded Clinton Foundation

Press conference held on Jeffrey Epstein sex trafficking charges

Read the Unsealed Sex Trafficking Charges Against Billionaire Jeffrey Epstein

Vladimir Putin Reveals: The West Is Controlled By Satanic Pedophiles

Flight Logs Put Clinton, Dershowitz on Pedophile Billionaire’s Sex Jet

6.7.2019:

Robert Steele: Testing President Trump on 9/11 Disclosure Promise – US Attorney is CONCEALING Fact that DoJ is Slow-Rolling the 9/11 Grand Jury​

Robert Steele: Zionist Strike 41 – CRY FREEDOM from Zionist Israel — Zionist Minister Bragging in NYC About Controlling 27 US States and National Elections?​ 

RenTech Pulls Cash From Deutsche Bank As Insider Warns Of "Lehman-Style" Scene

Boom! America Created 224,000 Jobs in June!

For the First Time Ever, United States Sells Rice to China

Trumpin suunnitelma maailman taloudelle? | BlokkiMedia 4.7.2019

5.7.2019:

Introduction to Vaccine Safety Science & Policy in the United States

Trump threatens to sue Facebook and Google and rails against big tech companies for being 'totally biased'

We are kicking pedophiles and traffickers asses and the media isn’t reporting on any of it

Acting Air Force Secretary Donovan: America needs a Space Force – Here’s why

White House launches tool for reporting social media 'bias'

EXCLUSIVE: Google to block all anti-cancer, “anti-vax” and anti-GMO websites at the browser level as tech giant goes all-in with pharma drug cartels

Sundance co-founder sentenced to at least 6 years for child sex abuse

Opening of Epstein Sex Case Files May Fuel Acosta Criticism

The Gov't Wants To Outlaw Encrypted Messaging In iMessage, WhatsApp, Signal, Wickr, Telegram, ...

Whistleblower Reveals That A UN-Planned Invasion By Refugees Into The US Is Already Underway

Trump's official podcast tässä

 

 

 

Watch Live: Trump Delivers Independence Day Salute To America

Trump Drops Bomb, Says “It Will All Start Coming Out Soon”

Google's Chrome Web Browser "Has Become Spy Software"

The Coming Show Trial Of Julian Assange 

 

 

 

 

 

23.6.2019:

Fox: Human trafficking in America among worst in world: report

Joe M: Iran dismantled a CIA spy network and arrested the spies. Now they're issuing capital penalties. Same happened when NK executed Kim Hyok-chol for his dirty scam exchanging Intel with the CIA in that embassy raid in Spain. These are LEGIT death sentences with whitehat supervision.

Trump: Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday.

Robert Steele: CHARLES HUGH SMITH – AMERICA’S MANAGERIAL ELITE HAS FAILED, BUT WE CAN’T GET RID OF THEM

22.6.2019:

YK, WHO, koulut ja muut, joiden tarkoitus on mm. suojella lapsiamme, ovat mukana groomaamassa lapsia PIENESTÄ saakka pedofiliaan, itsetyydytykseen, seksiin eläinten kanssa, jne. Robert Steele: Tämä [10 minuutin] video on todella silmät avaava ja jokaisen vanhemman ja isovanhemman täytyisi se katsoa.

Voit katsoa videon myös tässä.

YK ei todellakaan ole sitä millaiseksi se meille koulussakin kuvataan. Totuus YK:sta tässä.

20.6.2019:

Trump says will initiate mass deportations, remove millions starting next week

Dissident Chinese Prisoners Have Organs Harvested, "Horrified" Insider Blows Whistle

Feds Investigating Suspected Money Laundering Violations At Deutsche Bank

Trump: "I Think I Know" Who Was Behind 9/11 Attacks

Arrests Made as Iran Busts 'Large' CIA-Run Network - Reports

NXIVM Sex-Cult Leader Keith Raniere Found Guilty On All Counts

18.6.2019:

Syvä valtio haluaa kolmannen maailmansodan:  The US says it has inserted offensive malware into Russia’s power grid

Syvä valtio valmistelee meitä isojen kalojen pidätyksiä varten (Haluaa sekoittaa pakkaa "feikkivideoilla", jotka oikeasti ovatkin oikeita): 

Deepfakes may be a useful tool for spies

Over 7,800 Boy Scout Leaders Accused of Sexually Abusing 12,254 Children

13.6.2019:

 

Jos Hillary olisi voittanut vaalit, 25 miljoonaa isänmaallista olisi haettu kotoaan ja vangittu tai teloitettu:

Robert Steelen sivustolta 6/6:

"The crackdown on Conservative Christian Gun Owners and Activists, standing in the way of the ’16 Year Plan’ to pave the way for a full blown Communist dictatorship in America with China, holding the keys to everything require[d] for the elimination of 25 million Americans ... the only solution for a complete take-down of America would require the extermination of at least 25 million [patriot] Americans, under the guise of a rapid and out-of-control disease / plague or out-right termination if (you) were rounded-up and placed in the “Red” category at a FEMA re-education camp ... preparations for Martial Law, FEMA Camps with three categories: Green, Yellow & Red, ‘Jade Helm 15’ military operations in cities, the 500,000 plastic coffin liners, train cars outfitted to carry prisoners

Koko artikkeli videoineen tässä.

Lue myös sivumme:

Yhdysvallat valmistautuu sisällissotaan, lue virallinen dokumentti - keskitysleirit ja ruumisarkut valmiina, henkilökuntaa palkataan koko ajan lisää

Obama’s Top Advisor Indicted, Charged – AG Barr Leaves Democrats Reeling

Nearly 1,700 Suspected Child Sex Predators Arrested During Operation “Broken Heart”

Robert Steele: LIST OF TOP TRAITORS IN US SENATE REPRESENTING ISRAEL FIRST

Robert Steele: TO CATCH A SPY – THE ART OF COUNTERINTELLIGENCE

Robert Steele: ABOVE MAJESTIC: PRODUCED BY COREY GOODE & JORDAN SATHER DIRECTED BY ROGER RICHARDS SUMMARY REVIEW BY ROBERT STEELE

11.6.2019:

Toimitus: Valitamme 9.6. julkaistuista kuvista puuttuneita linkityksiä. Ne on nyt korjattu (Tänään meillä on parempi nettiyhteys).

Psykiatri ja ent. kansanedustaja Turpeinen-Saari: Mistä USA/EU/NATO-hybridikeskus haluaa mediamme nyt vaikenevan?

Ekman: Blokkimedian livelähetyksen vieraana, 9.6.2019

Ja: Tarpeesta ymmärtää ja kontrolloida, 2.6.19, Facebook-livelähetys

YK:n Agenda 21:n päämäärä on rajoittaa yksityisomistusta, rikkoa perheyhteisöt ja siirtää kaikki keskitetyn omistuksen [nwo] hallintaan. Tämän suunnitelman mukaisen kehityksen 'markkinointilauseena' käytetään 'kestävää kehitystä'. Kuka nyt sellaista haluaisi vastustaa:  AGENDA 21 vehicle ownership and private property

Lisää YK:sta sivullamme YK-huijaus

Tietovuoto: Brasilian ex-presidentti ’Lula’ suistettiin viranomaisten salaliitolla

Google Can’t Dodge Conservative Employees’ Discrimination Lawsuit, Court Says

Lisää "presidenttejä linnaan": Pakistanin ent. presidentti syytteeseen korruptiosta

9.6.2019:

FBI:n Comey tviittasi, ja poisti: Q:

Ekman: [Yhdysvaltojen edun mukainen] salaliitto ei ollut vain valtionhallinnassa:

Jatkakaa niiden EU-maiden painostusta, jotka osallistuivat "Venäjä-huijaukseen": 

Trump: Verotamme Meksikoa 5% kunnes mamutulva loppuu:

Trump: Totuus presidentinvaalivilpistä tulee esiin:

Muuria rakennetaan:

 

6.6.2019:

24 students got mumps, all 24 were vaccinated. Really blows that herd immunity bullshit out of the water, huh? How many outbreaks are we going to have this year where we had a 100% vaccination rate?

Ex-CIA Officer: Trump In "Historic Battle" With "Treasonous" Deep State

 

4.6.2019:

FBI Failed to Document Four Clinton Witness Interviews. Barr Should Reopen Clinton Probe.

#QAnon The UK loves trump! Crowds cheering! Listen to the reporters commentary at the end! We are the news now!

Former key Mueller witness George Nader arrested on child pornography charges

Trump Says "Big Trade Deal" Possible Once UK Throws Off EU's "Shackles"

YleX:kin hukassa - Mikä moka Trumpilta kun se käänsi selkänsä kuningattarelle:

Many will miss the world-shaking significance of an American President refusing to stand by the age-old tradition of bowing to the ruling British monarch, or the symbolic effrontery to the Crown of daring to walk with the future King trailing behind like his golf caddie.

 

3.6.2019:

Tivi: Nyt on Facebook pahoissa vaikeuksissa – ”petoksen mittakaava on henkeäsalpaava”

Trump Goes After John Kerry, Says He Should Be Prosecuted

Did The Government Just Test The Internet Kill Switch?

 

 

 

 

28.5.2019:

It Begins: For The First Time Ever, China Takes Over An Insolvent Bank

 

24.5.2019:

Kiitos lukijoillemme:

 

Robert Steele: FEDERAL RESERVE IS AMERICA’S LARGEST DEBTOR – PRESIDENT DONALD TRUMP SHOULD HOLD THEM ACCOUNTABLE (NATIONIZE THE FED BUT DO NOT NATIONALIZE THEIR DEBT)

Robert Steele: US-ISRAEL CONSPIRACY TO LIE AGAINST IRAN

BREAKING: @realDonaldTrump issues memo on declassifying materials related to intel probes into 2016 campaigns:

Robert Steele:  #GOOGLEGESTAPO #UNRIG AMERICAN SPY STATE TIMELINE & COMMENTARY ON PATENT FRAUD, MASS SURVEILLANCE, AND FULL INTEGRATION OF FACEBOOK, GOOGLE, ET AL WITH CIA AND NSA…

Jordan Sather is back - Ban is over

20.5.2019:

Syvä valtio tarvitsee äkkiä sodan erityisesti nyt, kun Trump on julkistamassa Hillaryn ja kumppaneiden Venäjä-huijauksen dokumentit:  Rocket Fired Toward US Embassy In Central Baghdad, Blast Reported 

Kiinan (ja syvän valtion) kommunistinen agenda saa kuonoonsa: Huawein tekemää vakoilua vaikeutetaan: Huawei has immediately lost access to Android and Google.

Lue myös: Q: Kuinka Kiina hakkeroi yhdysvaltalaisten yritysten tietokoneet lisäämällä niihin "mikroskooppisen" vakoilusirun

Toimitus: Kiinan vuonna 2017 voimaan tullut tiedustelulaki antaa viranomaisille oikeuden seurata ja tutkia Kiinan ja ulkomaan kansalaisia ja yrityksiä, tehdä "koti"-etsintöjä ja vakoilla keitä he haluavat. Ja kaikki tuo sekä Kiinassa että ulkomailla:

2017: What you need to know about China’s intelligence law that takes effect today

Katso myös:  5G Showdown: Huawei (Toim: Totuuden löytämiseksi on seurattava joko projektiin liittyviä henkilöitä tai rahaa)

Lue myös: Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja: Google kieltäytyy yhtestyöstä Yhdysvaltojen armeijan kanssa, mutta auttaa Kiinan armeijaa

Entinen puolustusministeriön tiedustelupalvelun työntekijä tunnusti syyllistyneensä vakoiluyritykseen (Salaisuuksien myymiseen Kiinalle)

Lisää Big Brother yllätyksiä kiinalaisilta: Sinun Volvosi soittaa poliisit, jos ajat juovuksissa (Toim: Mihin muuhun tarkoitukseen auton sinua seuraavia kameroita voidaan käyttää? Muista että Hillary ja kumppanit ovat myyneet salaisuuksia juuri Kiinalle. It's China that's the problem, not Russia.)

Kiinan esimerkki - tieteisfiktiosta dystopiaan?

 

Ongelma ei siis ole Venäjä vaan Kiina. Tutki. Hakusana Kiina.

19.5.2019

Five Years In Prison For Offending Someone Online...

18.5.2019:

How does CNN get private Twitter messages between users? The only way is if [Twitter's CEO] @Jack is literally leaking them to the enemy media. This is technocrat tyranny at its most frightening, and it could happen to any one of us:  Flynn contacted GOP Mueller critic while cooperating with special counsel

Facebook Admits Israeli Social Manipulation Company Spent $800,000 To Influence African Elections

CHRISTOPHER BOLYN ON FALSE FLAGS IN IRAN — ZIONISTS (ISRAEL & SAUDI ARABIA) SEEKING TO LIE US INTO WAR (AGAIN)

A Wells Fargo personal banker pleaded guilty to helping launder millions of dollars for drug traffickers like the Sinaloa cartel.

Another deep stat sentenced for TREASON. The list is growing.

Realizing the globalist new world order ideology has been crushed by national soverignty, Angela Merkel calls for Europe to stand against China, Russia, and the US.

"A source says... THERE IS NO SOURCE" "The person doesn't exist.." "The person's not alive" "IT'S BULLSHIT"​

Since some will say "BOOM WEEK" didn't happen... Durham reveal Senate confirmation of Rosen for DAG Another 9th Circuit Judge Flynn doc showing cooperation with multiple investigations 6 deputy directors of Italian intel agencies requested to resign Theresa May set to resign etc

"What is it with these Democrats fronting for this Islamo-Nazi regime that wants to kill Americans and Jews in Israel?" Levin: ‘What in the hell’ is Dianne Feinstein ‘doing talking on an iPhone’ to the Iranian foreign minister?

POTUS takes aim at another super PAC.

 

 

17.5.2019:

While we know that high-profile deep state actors like Comey, Clinton, Brennan and friends are soon all going to be tried for treason, few realize their operatives in the media, TV anchors and known journalists, are going to go down right along with them.

BREAKING NEWS: The White House has launched an active investigation into reports of collusion in 2016 between Ukraine and the DNC - OANN

"A World Aching For Peace & Stability Can No Longer Afford NATO"

 

16.5.2019:

Uutispommi: NXIVM -seksikultin johdolla oli hallussaan vakoiluohjelmalla saatuja Hillaryn sähköposteja ja poliitikkojen "tiliotteita" "Seagram Company's heiress implanted a virus on the computer of her late father, Edgar M. Bronfman Sr., so NXIVM officials could secretly monitor his emails, including his exchanges with world leaders and Democratic presidential candidate Hillary Clinton, according to court records."

COURT DOCS: Prosecutors Ask To Present Evidence That NXIVM Sex Cult Leaders Illegally Bundled Money For Hillary Clinton Campaign

Bayer-Monsanton painajainen jatkuu - Nyt  paljastui heidän vastustusta eliminoiva "terroristiryhmänsä":  

 BOMBSHELL: Bayer discovers “black ops” division run by Monsanto, shuts it down, initiates internal investigation as law enforcement prepares criminal charges against the chemical giant

Lue myös: Monsanto / Bayer faces financial annihilation after third court loss, $2 billion in damages stemming from residential use of Roundup (glyphosate) weed killer

Obama’s intelligence chiefs Brennan and Clapper claim they told James Comey NOT to use the golden showers dossier to get eavesdropping warrant on Trump campaign aide

Alabama Governor Signs Strictest Pro-Life Legislation In Country

14.5.2019:

Lindsay Graham: IG report will focus on the misconduct of THE MEDIA!!!

Felicity Huffman Pleads Guilty In College Admission Scandal, Faces Jail Time

Will Trump's Plan Blow Up In His Face: Goldman Warns Inflation Will Surge If Trade War Escalates

Venezuela's Guaido Wants Direct Line To Pentagon For "Coordination" Of US Military Action

Schiff: Biden Ukraine Scandal Should Be Off Limits

Comey's tweet went viral:

Jordan Satherin analyysi aiheesta tässä. (Alkaa 6:20)

Coloradon kouluampuminen: Oppilaat kävelivät ulos muistotilaisuudesta, kun poliitikot alkoivat puhua aseiden kieltämisestä (Toim: Eliitti käyttää lavastettuja hyökkäyksiä mm. viedäkseen kansalta aseet, että kansa ei voisi puolustautua valtion tyranniaa vastaan.) Video tässä

Try Claiming America Is "Booming" After Reading These 19 Facts About Our Current Economic Performance

 

12.5.2019:

Trump job approval surges to highest level since first month in office, RCP average finds

Trump war room: Of course foreign leaders want Sleepy Joe Biden to be president—they'd love to continue ripping off our country!

Every day, another 1/2 mile of the Wall is built to protect our communities from gang members, deadly drugs, dangerous criminals and evil human traffickers. It is getting done!

Former Disney VP convicted of sexual abuse

Pentagon approves plan to shift $1.5B for wall along US-Mexico border

Pentagon is planning a military border mission [for Mexican border] for the 'next couple years'

Raytheon Shoots Down Multiple Drones With Directed Laser Weapon

As a result of discussions between the Trump Administration and Gilead Sciences, Inc., Gilead has agreed to make a historic donation of #HIV prevention medication for up to 200,000 individuals each year for up to 11 years.

Trump Pulls The Trigger: Begins Process Of Raising Tariffs On All Remaining $300 Billion China Imports 

The Origins Of The Deep State In North America, Part 2

Rudy Giuliani: The evidence is mounting that Comey deceived the FISA court concerning the Steele dossier. State did a quick verification and threw Steele out. Comey did no verification for 5 months and conducted an illicit SPYING OPERATION. Let’s see how long Dem media protects Comey.

New CIA "Flying Ginsu" Missile Shreds Individual Targets With 6 Long Blades

China [- the US enemy #1-] Car Sales Tank 16.6% In April, Falling For A Record 11 Months In A Row

US Adults Spend Crushing Amount Of Cash Playing Video Games

Here's How To Review All The Recordings Alexa Has Of You

'Never Seen So Many Weapons': LAPD Seize 1,000 Guns At Bel-Air Mansion

Banker Behind Biggest Malaysian Corruption Scandal Indicted For Donation To Obama Campaign

Pentagon To Transfer $1.5 Billion From Afghanistan Funding For Trump's Border Wall

Boeing Altered Critical MCAS Toggle Switches On 737 MAX Before Deadly Crashes

2006 Biden: 'We Need A Border Wall' And To 'Punish American Employers' Who Hire Illegals

10.5.2019:

Trump: Big announcement today: Drug companies have to come clean about their prices in TV ads. Historic transparency for American patients is here. If drug companies are ashamed of those prices—lower them!

Pompeo seems to have put FVEY nations on alert. America will only share intel with networks not under the control of China.​

ROBERT STEELE: COUNTERINTELLIGENCE FAILURE BY CIA AND NSA IN VENEZUELA

ZERO HEDGE: ANOTHER DAMNING INDICTMENT OF MUELLER REPORT

US Vaccination Court Sees 400% Spike in Vaccine Injuries, Flu Shot is Worst – Measles and Mumps Next?

Zero Hedge: NASA Defrauded by Metals Company Blamed for $700 Million in Losses and Two Failed Launches — NASA Does Not Do Quality Control?

Robert Steele: USA DESPERATELY NEEDS NEW SECSTATE

3.5.2019:

John Brennan is about to be indicted for plot against Trump, prepare for violence, says fmr CIA officer

30.4.2019:

Ekman: Täyslaidallisella päin syvää valtiota

Teksasin demokraatti-kaupunginjohtaja syytteessä vaalivilpistä

30.3.2019:

Ekman livenä 30.3. kello 11.00: Kuinka Trumpin vastainen kampanja keitettiin kasaan?

SGTreport: GUESS WHO'S GOING TO PRISON...

Rats devouring one another? Ship sinking? Will there be any survivors?: Nikeä kiristänyt asianajaja: "Toivottavasti minun ei tarvitse alkaa kertoa kaikista niistä kerroista kun pelastin CNN:n pulasta"

Q 28/3: Knowingly - "Tiedostettu avustaminen vallankaappauksessa" selitettynä rikoslaissa:

PrayingMedic: "The definition is pretty broad. Just about everyone who conspired to spy on and remove POTUS could be charged under this section."

Fox: Trump vows to release FISA docs now that Mueller probe is concluded, slams 'treasonous' FBI

Fox: 2018 CEO departures highest since 2008. Here’s a list of the big ones

29.3.2019:

Twitteristä: McStain [knowingly] bought defective steel for the military, and Obama [knowingly] approved the deals. They also [knowingly] allowed foreign enemies access to our top secret technology, and our aircraft was compromised. Fear not, patriots are fixing it:

Air Force grounds entire fleet of B-1 bombers for 2nd time in less than a year

It’s Official: US is First Country in World History to Increase GDP by More than $1 Trillion in a Year!

28.3.2019:

Fox's Hannity (video): Sean Hannity Show - President Trump - LIVE FULL SCREEN - Fox News Live Stream - 3/27/2019

Exclusive — Devin Nunes Sending Criminal Referral to DOJ over Spygate: ‘Time to Go on Offense’

Fox's Hannity (video): Valtamedia on valehdellut sinulle vuosikaudet

27.3.2019:

Lisää skandaaleja: Tietovuoto oikeusministeriöstä: Venäjä-tutkinta saatiin loppuun jo kauan ENNEN välivaaleja - Maanpetturit odottivat, että "korruptiotutkinnassa" ollut Trump häviää vaalit ennen kuin julkaisivat tutkinnan tulokset

Trump: Ne jotka aloittivat Venäjä-tutkinnan tekivät maanpetoksen. Obama mukana:

Trump tviittasi tämän kuvan 27/11:

Q 26/3:

Katso Hannity foxilla 27/3 9pm:

After Google manipulated search results and the Leftist media hawked the Russian collusion hoax, we should have a midterm election REDO

To protect speech and democracy, President Trump must now seize the domain names of Google, Facebook, Twitter and other tech giants that abuse their power to silence human beings

BREAKING: Michael Avenatti, former attorney of Stormy Daniels who tried to destroy Trump, charged with extortion threats against Nike

Kingpins behind “Russiagate” conspiracy theory, James Clapper and John Brennan, both lied to Congress – will they be held criminally liable?

26.3.2019:

‘Dark day for internet freedom’: EU lawmakers approve controversial copyright reform

Syyttäjä Kim Foxxin tekstarit re: "Smollett" voit lukea tässä.

 

72% yhdysvaltalaisista uskoo, että valtamedia julkaisee tarkoituksella valeuutisia

Q: The Hill: ""They literally accused the President of the United States of being an agent for a foreign government. That's equivalent to treason. Thats punishable by death in this country.""

Q: The Hill: Justice Department sides with court ruling Obamacare invalid

Q:

[...] Puolet 2018 vaaleissa äänestäneistä uskoivat, että "Trump+tiimi" olivat tehneet yhteistyötä Venäjän kanssa (Toim: Mikä nyt on siis todistettu valheeksi, ja jonka tutkinnan seurauksena yksi vati lisää täyttyy taas päillä.):

Maailman kuuluisimman pedofiilin, Clintoneiden ym. kaveri, Jeffrey Epstenin pedofiliaoikeuskäsittelyn tulevaisuudesta päättänyt tuomari kuoli.

Q: Uskotko yhteeensattumiin? (Toim: Toisin sanoen Valkoinen talo uskoo, että em. tuomari murhattiin. Joko hyvikset murhasivat hänet pahiksena, tai pahikset hyviksenä. Lähitulevaisuudessa tuokin tod. näk. selviää.)

PayingMedic selittää viimeisimpiä "Valkoisen talon" postauksia: Blind Justice Returns

PrayingMedic: "A review of leading anti-POTUS Twitter accounts reveals a familiar pattern of talking heads using the same [4am] talking points issued by their deep state masters."

Valtionsyyttäjä William Barr: "Osaan kuvitella tapauksia, joissa [valevaltamedian] toimittajia joutuu vankilaan"

 

 

25.3.2019:

Foxin Hannity eilen: Maanantaina aloitamme jokaisen Syvän valtion toimijan, jokaisen valevaltamedian valehtelevan toimittajan ja jokaisen valehtelevan kansanedustajan saattamisen oikeuden eteen

When Pulitzer and Nobel prizes are awarded to those who knowingly deceive the public, the public would do well to question everything they've been told. "The Great Awakening."

Päivän kuva: Ylen toimittaja promoaa terroristiryhmä Antifaa televisiossa - Olisiko aihetta oikeusjutulle?

Tuore tutkimus: Murrosiän blokkaavat lääkkeet aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa

Tutkinta päättynyt: Ei näyttöä Trumpin vehkeilystä Venäjän kanssa

Lobotomiarokote – olkaa hyvä!  Jyväskyläläinen Erikoishammaslääkäri Liisa Berndt kieltäytyi influenssarokotuksesta ... Hän on nyt opintovapaalla pakon sanelemana

24.3.2019:

Valtakunnansyyttäjä on juuri nyt kongressissa - Julkaistaanko Muellerin Venäjä-raportti tänään?

Jo kaksi Parklandin koulun (lavastetun hyökkäyksen) teiniä itsemurhattu viikon sisään - Koulun oppilaita oli vieraillut juuri Uudessa-Seelannissa

Sandy Hookin (huijaus) kouluampumisen "ampujan" psykiatri pidätetty "pedofiliasta"! Yritti paeta Uuteen-Seelantiin!

Lisää Sandy Hookista tässä.

Robert Steele suosittelee: Entinen Yhdysvaltojen armeijan psykologisten operaatioiden osaston upseeri, nykyinen Yhdysvaltojen Ulkoministerion terrorisminvastaisen yksikön neuvonantaja Scott Bennett: THE NEW ZEALAND SHOOTING: WHAT HAPPENED AND WHY?

With RussiaGate Over Where's Hillary?

Uuden-Seelannin false flagin yksi seuraus: [Natoon kuuluvan] Turkin presidentti Erdogan uhkasi tappavansa ne maahansa eksyvät australialaisturistit, jotka ovat islaminvastaisia

Trump: The calm before the storm

PrayingMedic: With the Mueller blockade removed, the calm before the storm has passed and those who are fighting for justice will now go on the offensive.

Q: Valevaltamedian ainoa puolustus on leikkiä 'tyhmää' (yllättynyttä) välttääkseen syytökset osallisuudesta [huijaukseen]

Fox: Venäjätutkimus on nyt valmis - Ketään ei syytetä mistään! (Toim: Demokraatit keksivät koko jutun tappaakseen aikaa, epätoivoisina yrittivät löytää jotain jolla Trumpia voisi syyttää. Mitä tahansa. Kolme vuotta siinä meni. Trump voi nyt alkaa rauhassa täyttämään sitä kuuluisaa vatia päillä: Now comes the pain.)

23.3.2019:

Lumipallo pyörii:

Video tässä.

Valkoinen talo: ISIS 100% eliminoitu Syyriassa

QAnon-tietoisuus leviää kuin kulovalkea: South Carolina Republican Endorses QAnon: ‘They’re Legit’

QAnon76 Foxilla:

Breitbart: Top 10 propagandistia jotka promosivat Venäjähuijausta

22.3.2019:

Syvä valtio (pahikset,CI_A) laivaa Helsinkiin tavaraa Bagdadista. Ja mitä tekee SU_PO? Kyttää rasisteja?  Zerohedge: The Secret Logistics Of America's Global Deep State "Why does the US Embassy in Helsinki need a big warehouse near Malmi Airport and what are the contents of thousands of kilograms of cargo sent to Helsinki from Baghdad?

Robert Steele: CI_A käyttää armeijamme tukikohtia [ja suurlähetystöjä] lasten, kullan, käteisen ja huumeiden salakuljettamiseen

Suosittelemme lukijoitamme perehtymään sivuston qmap.pub antiin.

Q:n postausten lisäksi sivuston vasemmassa reunassa olevasta valikosta löydät esim. viime aikoina eronneet/erotetut johtajat, eri teemoja selitettynä (esim. Saudi-Arabian "puhdistus", vatikaani, "somen tilanne"), pelurit luokiteltuna ja selitettynä (esim. isänmaallinen, maanpetturi, marionetti), ihmiskauppaan liittyvät pidätykset, parhaat ja tuoreimmat videot ja pajon muuta.

QAnon - Miksi mitään ei tapahdu? - 21.3.2019

Tässä muutama positiivinen tapahtuma viimeajoilta (By PrayingMedic):

 • Troops withdraw from Syria
 • POTUS orders drawdown of troops in Afghanistan
 • Clowns out of North Korea. Kim negotiates denuclearization.
 • NXVIM sex cult exposed, prosecution underway
 • Human trafficking arrests at all-time high
 • Dozens of deep state players fired from FBI/DOJ
 • Tens of thousands of sealed indictments piled up
 • Thousands of corporate executives resigned
 • Culture of sexual harassment exposed in top-levels of mainstream media
 • Voter fraud exposed
 • Iran deal ended
 • Withdrawal from Paris climate accord
 • Anti-globalist leaders elected in many western nations
 • Yellow vest protests throughout Europe signal mass awakening
 • Sex scandal in the Catholic church exposed

21.3.2019:

Q postasi juuri runsaasti Pizzagate-materiaalia. IPOT Youtubessa analysoi niitä, mukana analyysissä mm. Bill Clinton sekä paavi lasten nahasta tehtyine punaisine kenkineen:

Osa 1 ja osa 2

QAnon: [Lapsikauppias] Rachel Chandler on 100 kertaa suurempi skandaali kuin Allison Mack (NXIVM)

20.3.2019:

The Hill: Ukrainian Prosecutor Investigating Alleged Plot To Aid Hillary Clinton

Obama WH counsel faces possible prosecution in Mueller-initiated probe

Sara Carter: Amerikkalaiset tulevat järkyttymään kun he ymmärtävät Syvän valtion suorittaman Trumpinvastaisen kampanjan laajuuden

Lisää mielenkiintoisia itsemurhia: Why did Obama and Clinton economic adviser, 58, take his own life despite having a new book coming out in June?

Facebook blocks Trump’s social media chief: 'Why are you silencing me?'

Twitter Admits it Shadowbanned an Accurate Tweet About Hillary Clinton Working With Russians

Yksi Uuden-Seelannin valehyökkäyksen tavoitteista saavutettu (myös QAnonin "keskustelufoorumisivusto" 8chan on nyt blokattu): Telcos block access to 4chan, other sites

Saadaanko ilmastokeskusteluun pian järkeä: Dozens Of Scientists, Orgs Rally Behind Trump’s Planned Climate Change Panel

Onneksi Trump sai "omia tuomareita" korkeimpaan oikeuteen: Supreme Court sides with Trump in immigrant detention dispute

Congress Justice for Victims of Lynching Act of 2019 (Toim: Syvän valtion edustajilla USAssa paniikkia ilmassa... Kongressi sääti lain joka kieltää hirttotuomiot... nyt kun on omat kaulat vaarassa.)

Lisää isoja kaloja verkkoon Hollywoodissa: Warner Bros. CEO Kevin Tsujihara Ousted Over Sexual Favor Scandal Lisää Hollywoodin pedofiliaongelmasta sivullamme tässä

19.3.2019:

Robert Steele suosittelee: Entinen Yhdysvaltojen armeijan psykologisten operaatioiden osaston upseeri, nykyinen Yhdysvaltojen Ulkoministerion terrorisminvastaisen yksikön neuvonantaja Scott Bennett: THE NEW ZEALAND SHOOTING: WHAT HAPPENED AND WHY?

18.3.2019:

Q: T [-1] ? D-Day tomorrow? Try to get some sleep!

Lämmin kiitos lukijoillemme: Luette tämän sivuston sivuja noin 2000 kappaletta päivässä!

Olemme raportoineet valevaltamedian sensuroimia uutisia jo yli viiden vuoden ajan "24/7". On hienoa nähdä suomalaisten oikean tiedon janon lisääntyvän jatkuvasti!

 

Videoita "Uudesta-Seelannista" löydät osoitteesta: https://153news.net/

(Sivusto on "ylikuormittunut", F5.)

Kuvakaappaus sivustolta:

 

Luotetun SGTReportin video:

Todisteiden piilottamista Uuden-Seelannin Gladio-tyylisessä operaatiossa:

HIDING THE EVIDENCE: New Zealand Gladio-Style Black Op

 

Toim: Edellisellä videolla mm.: Älä vaan katso alkuperäistä videota U-S:nnin iskusta (ettei huijaus paljastu). Viranomaiset uhkaavat "videon katsojia" 10 vuoden vankeusrangaistuksella!

Robert Steele: BREAKING: New Zealand False Flag by Zionist Israel with New Zealand Police & Freemason Complicity UPDATE 4: Second Shooter, Zionist Funding, Training, Travel (Toim: Em. sivuston perustaja, ent. CI_A, 2017 "rauhan-Nobel-kandidaatti", ystävämme Robert Steele tekee todella hienoa työtä oikean tiedon levittämiseksi. Artikkelin kirjoittaja, Gordon Duff, johtaa maailman suurinta yksityistä tiedusteluorganisaatiota. Suosittelemme lämpimästi lukemaan heidän kirjoituksensa huolella ja miettimään sitten heidän kirjoitustensa sisältöä. Kaupallisen median rahoittajilla on oma agendansa. Kaupallinen media kertoo sinulle yhden prosentin totuudesta, jos sitäkään.)

 

Q postasi: [Pedo] Podesta Uudessa-Seelannissa 4 päivää ennen ampumista:

Q postasi: Ketju joka selittää aihetta Podesta Uudessa-Seelannissa

Trump re-tviittasi: Foreign Government Official Offered Hillary Campaign Dirt On Trump

 

16.3.2019:

Tiesitkö että Facebook (entinen LifeLog eli elämänlokikirja eli kaikki tieto sinusta), Google ja YouTube (jne.) ovat CI_A:n työkaluja tiedonkeruuta ja manipulointia varten?

Viimeisin todiste CI_A:n halusta tuhota Yhdysvallat (Trumpin hallinto on sanonut, että CI_A on niin mätä, että se tullaan purkamaan):

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja: Google kieltäytyy yhtestyöstä Yhdysvaltojen armeijan kanssa, mutta auttaa Kiinan armeijaa

Tässä aiempi postauksemme aiheesta:

Praying Medic: Facebook = Lifelog (Selittää dokumentoidusti kuinka Facebook on CI_A:n vakoilu-, tiedonkeruu- ja manipulointityökalu)

 

Lue myös: 16-vuotinen suunnitelma Yhdysvaltojen tuhoamiseksi

Blokkimedia: Miten Suomi tuhotaan

Entinen puolustusministeriön tiedustelupalvelun työntekijä tunnusti syyllistyneensä vakoiluyritykseen (Salaisuuksien myymiseen Kiinalle)

Ongelma ei siis ole Venäjä vaan Kiina. Tutki. Hakusana Kiina.

WhatsApp, Instagram and Facebook Messenger to be 'integrated' as part of a major change (Toim: FB, WhatsApp, Instagram, Google ja YouTube ovat kaikki CI_A:n työkaluja. Ja määrä kasvaa... Mutta isänmaalliset voittavat sodan!)

15.3.2019:

Q tänään: Varokaa: Lavastettuja hyökkäyksiä saatetaan nyt käyttää Yhdysvalloissa, Englannissa, Ranskassa ja Italiassa ihmisten huomion siirtämiseksi pois paljastuksista

Q linkkasi: Fox: "Totuus on nyt tulossa esiin, ja monet pelurit joutumassa tilille".

Q postasi tänään: Kuinka demokraatit suunnittelevat voittavansa 2020 vaalit:

TO SUMMARIZE THIS WEEK:
RE: [D’s] PREP TO STEAL 2020 ELECTIONS
>ATTACK FOX NEWS TO CONTROL OPPOSITION NARRATIVE
>>>6 CO’S CONTROL 90% OF THE MSM
>VOTE TO ALLOW ‘ILLEGAL’ IMMIGRANTS RIGHT TO VOTE IN ELECTIONS
>PUSH TALING POINTS RE: VOTER AGE SHOULD DECREASED FROM 18 TO 16
>NO WALL – OPEN BORDERS – ALL WECLOME = MORE [D] VOTES
>DENY PROPER COUNTING U.S. CENSUS > AVOID PUBLIC KNOWLEDGE REAL ‘ILLEGAL’ POP TO AVOID VOTER FRAUD % RISK TO ELECTIONS
WELCOME TO THE [D] PARTY!
Q

(Toim: Siis: Kontrolloi mediaa, laske äänestysikä 16:een, rajat auki ja laittomille maahanmuuttajilla äänestysoikeus (ja tietysti rahaa demareiden äänestämisestä), tee kaikenlaista vaalivilppiä)

Trumpin viimeisin tviitti: Lue Breitbartia!

Breitbart on tietääksemme maailman suurin vaihtoehtoisen median sivusto (281. suurin sivusto maailmassa), jonka perustaja Andrew Breitbart murhattiin, juuri kun hän oli paljastamassa Obaman rikoksia. Myös Breitbartin ruumiinavauksen tehnyt lääkäri murhattiin

 

Moni uskoo (allekirjoittanut mukaan lukien) että Obama tulee olemaan ensimmäisten joukossa, kun "isojen kalojen syytteitä availlaan". Oliko Trumpin tviitti vahvistus tuolle epäilykselle?

Tässä muutama toimituksemme poiminta Breibartilta:

Facebookin datakaupat rikostutkinnassa

What's Appin perustaja koululaisille: Sulkekaa FB-tilinne!

Senaatti äänesti hätätilan lopettamisen puolesta - Trump saattaa käyttää veto-oikeuttaan

Q: Trumpin lasten rikostutkinta peruttu (Q viittasi tähän uutiseen: Report: Attorney General Barr Gave Mueller Permission to Indict Trump’s Three Adult Children and Jared Kushner)

Facebookin johto jättää uppoavan laivan

Youtube sulki vihdoinkin pedofiilin tilin

Yhdysvaltojen viranomaiset lähestyivät ystävääni ja tarjosivat rahaa siitä, että lamaannutan Teheranin sähköverkon

Yhdysvaltojen sähköverkko hyvin haavoittuvainen - Aurinkosoihdut, kyberhyökkäykset tai elektromagneettiset aseet saattavat aiheuttaa mittavia sähkökatkoksia (Toim: On odotettavissa että varjohallitus katkaisee sähköt yhdysvalloissa, kun suuret paljastukset korruptiosta alkavat lähipäivinä)

Q tänään: ADAM SCHIFF IS PART OF THE 'GANG OF EIGHT' (INTEL).
IT WILL BECOME CRITICAL ONCE 'GANG OF EIGHT' MATERIAL IS DECLASSIFIED.

13.3.2019:

Q tänään:

Did a Foreign State gain access to the [Hillary's] server?
Did a Foreign State gain access to the [Top Secret] SAP/SCI material on the server?
https://thehill.com/policy/national-security/404192-fbi-denies-trump-claim-that-china-hacked-clintons-private-email
IF THE TOP FBI CHAIN OF COMMAND FOR THE MIDYEAR INVESTIGATION WERE *ALL* FIRED DOES ONE CONCLUDE THE INVESTIGATION WAS NOT CONDUCTED PROPERLY?

[...]

TREASON.
Q

Toim: HRC (Hillary) tod.näk. myi huippusalaista materiaalia kiinalaisille. Kiina on se ongelma, ei Venäjä (Emme halua lainata rahaa kiinalaisilta). Look here, not there.

Asiasta kiinnostuneet voivat lukea FBI:n asianajajan Lisa Pagen senaatin tutkintakomitean edessä antamat lausunnot

12.3.2019:

Q: 7 päivää h-hetkeen. False Flags anyone?

10.3.2019:

Q: 9 päivää h-hetkeen

Q postasi 7/3:

Linkki tässä

Aihetta avaava grafiikka:

Yhdessä Q:n linkin kuvista olevassa aikakapselin päälle laitetussa kivessä on päivämäärä 19/3/1994. 25 vuotta siitä tulee täyteen 9 päivän päästä.

Mitä Denverin lentokentän alla oikeasti on?

 

Robert Steele: Zero Hedge US House of Representatives Votes to Give Ilegal Aliens the Right to Vote — We do not make this shit up….

Fox juuri nyt: Meillä on raskauttavia todisteita varjohallitusta/syvää valtiota vastaan:

8.3.2019:

Onko Facebook pian historiaa?

Praying Medic: Facebook = Lifelog (Selittää dokumentoidusti kuinka Facebook on CI_A:n vakoilu-, tiedonkeruu- ja manipulointityökalu)

4.3.2019:

Kuinka (demokraattipuolueen senaattorit) johtavat kansaa harhaan valokuvilla (osa 41.657):

(Toim: Otetaan valokuvat eri aikaan ja verrataan niitä - Obaman suosio vs. Trumpin suosio)

The House and Senate Intel committees found no evidence of Trump-Russia collusion but people like Jerry Nadler and Ted Lieu will never be satisfied because POTUS is an existential threat to their corrupt political establishment.

'A constitutional crisis': the CIA turns on the Senate

Actress found dead months after hinting at alleged paedophile ring

Inquiry by C.I.A. Affirms It Spied on Senate Panel

Sealed indictments as per 28/2/19:

 

 

1.3.2019:

QAnon 26.2.:

A reminder from last year about Q's images: Although the images posted are originals, Q and the team do not take all the images. Some images come from other sources.

Robert Steele: DefDog: Are We on the Road to Civilization Collapse?

Robert Steele: Berto Jongman: Facebook Insider on How Facebook Censors President & Conservative Voices #GoogleGestapo Marches On, Still No RICO Action

Robert Steele: Plan B – 2020 No Trump? UPDATE 1: Trump Defense

Robert Steele: Zero Hedge: 2020 a Repeat of 1972? Trump as Nixon?

Robert Steele: Gordon Duff: The End of Trump? Robert Steele: Why Not the End of Bushes & Clintons? + RECAP

US Army Takes 50 Tons Of Gold From Syria In Alleged Deal With ISIS

Trump Affirms Relationship With North Korea "Very Good": "They Know What We Must Have"

5 eyes to 4 eyes? Problems down under: Australian Minister Quits in Pre-Election Blow to Morrison

26.2.2019:

Veterans Today: Trumpin suunnitelma jakaa ydinasesalaisuuksia saudien kanssa on huono idea "Totuuden ydinaseista ovat jo kauan tienneet ne, jotka ovat lukeneet jotain muutakin kuin valtamediaa. [Supereliitin mielestä] kansalla ei ole oikeutta totuuteen.

Robert Steele: Benjamin Fulford — Kiristääkö Kushner Trumpia? Sionistit ovat paniikissa ja haluavat sotaa Iranin kanssa - Päivitys #1 Tapasin Benjaminin Japanissa voidakseni arvioida hänet ja hänen lähteensä ... Aivan kuin me kaikki, Ben saattaa olla 20% väärässä, joskus jopa enemmänkin, mutta sekä hänen kontaktiensa taso että hänen kokemuksensa ovat vertaansa vailla.

Robert Steele:  Apps Give Facebook Your Sensitive Information

Robert Steele:  CorbettReport: The Crisis of Science — Fraud & Crime Against Humanity…

25.2.2019:

Robert Steele: Yhdysvallat hyökkää Iraniin huhti-toukokuussa

Yhdysvaltojen joukot valmiina "Venezuelan valtaamiseen": Vahvistamattomien tietojen mukaan Venezuelan Brasilian ja Kolumbian rajoilla valmistaudutaan aseellisiin hyökkäyksiin. Rantoja valmistellaan maihinnousuja varten. Maduro vapauttanut vankiloista rikollisia ja aseistanut heidät ja antanut "ampumiskäskyn". Lähde: Blokkimedian Twittertili.

45 senators support bill that makes boycotting Israel a crime

China blocks 17.5 million plane tickets for people without enough ‘social credit’

Airlines admit having cameras installed on back of passengers’ seats

Robert F. Kennedy Jr. Exposes Bill Gates & His Relationship With Big Pharma

An entire class of agricultural pesticides found to damage the brains of children… IQ scores falling nationwide

SCANDAL: Studies that prove the dangers of vaccines NEGLECTED by government and health officials

Snow fell in Hawaii state park first time ever

Snow Los Angeles, Record Snow Las Vegas & Flagstaff Arizona, Floods Brazil

Professor Easterbrook Testified Before Congress with Real Data Showing Global Warming Ended in 1998

5G Radiation Dangers – 11 Reasons To Be Concerned

Zero Hedge: Has Donald Trump Lost His Mind on 5G? Or Is He Simply Surrounded by Ignorant Treasonous Assholes?

Jon Rappoport: 5G, Apart from Killing You, Is About Rationing Energy — You Lose Twice

Twitter Co-Founder Evan Williams Steps Down From Company’s Board

‘More secrets’: New batch of ‘Dark Overlord’ 9/11 papers leaked online

FBI Files Prove Robert Mueller Approved Cover-Ups During 9/11 Investigation

After Suing WAPO for $250-million, Sandmann’s Legal Team Zeros In On Bill Maher and CNN

18.2.2019:

Q tänään: Muutama perhe johtaa Kaliforniaa:

16.2.2019:

Q tänään: Deep state yritti ampua alas Trumpin lentokoneen  - Olisi syyttänyt Pohjois-Koreaa ja aloittanut sodan

Fox News: Trump sanoo hän julistaa maahan hätätilan tänään muurikriisin vuoksi (puheen min. 11:03) "Laittomat maahanmuuttajat murhaavat lapsiamme, eikä media uutisoi  niistä ... Israelin muuri toimii 99.9 prosenttisesti ... Kiinassa huumeiden salakuljettajia odottaa kuolemantuomio, mekin voisimme ratkaista huumeongelmamme [samalla lailla]" - Q postasi juuri tämän 

Robotit tulevat: BMW esitteli itseohjautuvaa moottoripyörää Las Vegasissa

13.2.2019:

Robert Steele: Trumpin "koulutodistus" päivitetty

Robert Steele: Understanding Donald Trump and the White House – A Few Books

Robert Steele: The Power of Israel in the United States — True Then, True Now

Robert Steele: The Russia Hoax Comes Apart at the Seams (Video, 1:59:18)

Robert Steele: 1947 The Year That Fucked America Up!

Robert Steele: Kleptocracy in America

Robert Steele: Lloyds of London [insurance company] Fears EMF 5G – EXCLUDES Coverage! — Electromagnetic Pollution Will Kill You, NOT COVERED BY INSURANCE — Sierra Club Opposes

Robert Steele: Book review: In the Shadows of a Presidency by Daniel Estulin

11.2.2019:

Q postasi juuri Finland loves Q -kuvan allekirjoittaneesta Helsingissä:

Ekman: Venäjä-vehkeily levy pyörii

Robert Seele: Q Map with Videos UPDATE Simplied Top Level View

Robert Steele: Näin sionistien kontrolloima FEMA (kriisienhallintaviranomainen) ja muut tekevät nyt tietokoneella uhreja ja todistajia feikkejä terrori-iskujaan varten

Robert Steele: Rotavirus Vaccine Case Study of CDC and FDA Corruption (Toim: Rotateq annataan Suomessakin vauvoille. Lisää rokotehuijauksesta sivullamme totuusrokotteista.fi)

Robert Steele: Twitter Deletes 2,000 Pro-Venezuelan Accounts

Robert Steele: Congress Demands War in Afghanistan Continue So They Can Keep Getting Their Kick-Backs (Bribes) from the US Deep State Military-Industrial Complex

Robert Steele: The Truth About Venezuela (Toim: Robert oli CI-A:ssa ollessaan töissä mm. Venezuelassa)

Robert Steele: Juuri julkistettu (osittainen) lista USA:n viranomaisten salaisista projekteista on mielenkiintoista luettavaa (What's the common theme? For one thing, space, and its manipulation at all levels ... UFOs, 5G and its biological effects, microwave weapons, California fires and pulverized trade center buildings on 9/11... it all seems to be here..)

Robert Steele: Logic & Non-Logic in Education

Robert Steele: Senator Patrick Colbeck: 5G Will F**k You Up!

Robert Steele: (Zionist) Israel’s Story – Lies from Top to Bottom

Robert Steele: Ban All Collection of User Data – This Heals the Internet

Robert Steele: There is without doubt a $2 trillion secret space program combined with Deep Underground Military Bases (DUMB) that has not been briefed to the Director of DIA

10.2.2019:

Q:n tuoreet postaukset analysoituna ("Se miltä asiat näyttävät on tärkeää"): Q thread for February 9, 2019: Optics Are Important

9.2.2019:

Robert Steele videolla: Yhdysvallat on jo eroamassa Natosta - Trumpin neuvonantajan, sionisti John Boltonin väitetään olevan raiskaaja ja pedofiili - Kaikkia kongressin jäseniä lahjotaan ja kiristetään (Otteita videolta etusivullamme keskisarakkeessa)

8.2.2019:

Senate Investigating Mueller FBI's Prosecution Of "Orgy Island Billionaire" Jeffrey Epstein 

Coca-Cola, Ford and Xerox: We No Longer Donate to Planned Parenthood Abortion Business

Trump picks World Bank critic Malpass to lead institution

Italy's Salvini to Trump: “I can be your closest ally on the European continent”

Another Trump Miracle: US Predicted to Drill More Oil Than Saudi Arabia and Russia Combined by 2025!

Massachusetts Is Latest Liberal State to Approve Abortion Up to Birth of Baby

FINALLY! Senate Intel Chairman Admits, ‘We Don’t Have Anything’ to Prove Trump-Russia Collusion

TECH TYRANNY: Twitter Bans Natural News Accounts, Laura Loomer Banned by Paypal — Covington Child Abusers Still Have Accounts

Worker wage gains just broke 3% for the first time in more than 10 years

Pentagon space agency poised to ignite turf wars

'Tsunami' of meth worth £1bn seized in record-breaking operation

1.2.2019:

Defense official: Pentagon can build parts of wall without Trump emergency declaration

29.1.2019:

Q - Dark to Light:

Robert Steele: CI-A:n MKUltra - Vakoojat akateemikkojen vaatteissa Lisää mielenhallinnasta sivullamme tässä

Kouluissa lisääntyvät kurssit raamatun ymmärtämiseksi

Trump: Ennätyspakkasia osissa Yhdysvaltoja. Mitä tapahtui ilmaston lämpenemiselle? Tule takaisin!

From Zerohedge:

-"5,000 Troops To Colombia" To Quell Venezuela Crisis? John Bolton Flashes Notepad Contents At Briefing

-John Bolton Openly Admits He Wants Maduro Out, American Oil Companies In

-Half Of German Army Recruits 'Unfit For Service' (Toim: Yhdysvalloissa 70%)

-Massachusetts AG: Family Behind Oxycontin Is Responsible For Opioid Epidemic

-[Kalifornian maastopalojen sytyttämisestä syytetty] PG&E To File Bankruptcy Within Hours; Joins Lehman And WorldCom In Tragic Ranking

-"Surveillance Capitalism": Google Sister Company To Package And Sell Location Data From Millions Of Cellphones

-Trump Scores Major Victory As "Delinquent" NATO Members Boost Contributions By $100 Billion

-If Lying To Congress Is An Enforceable Crime, We're Gonna Need More Jails...

 

27.1.2019:

FED BOMBSHELL: Fusion GPS Bribed Dozens of MSM Journalists With Cash, While News Companies Paid Firm to Dig Dirt on Trump

Robert Steele on government shutdown:

"... The President very cleverly arranged ... interest-free cash advances to every government person ...  most Americans live completely apart from the widely disrespected U.S. federal government ... once the shutdown goes past 30 days, as it has, the President has the authority to [reduce] the size and budget of the federal government by no less than ten percent and perhaps as much as twenty percent ... I believe the government shutdown will end shortly. The Government is demonstrably 50% waste."

PrayingMedic:

"Trump knew that Dems wouldn't agree to fund the wall. That's why he planned to have the military build it. Ending the shutdown (and restarting it when Dems refuse to negotiate) will expose them as liars and put the blame squarely on them."

PrayingMedic:

"Who has access to everything classified? Do you believe HRC, Soros, Obama etc have more power than Trump? Fantasy. Whoever controls the office of the Presidecy controls this great land. ~ Q"

PrayingMedic:

We've been expecting this. Contingency plans in place. We will not be silenced. YouTube to recommend fewer "conspiracy theory" videos

British Newspaper Publishes Massive Apology to Melania Trump; Will Pay First Lady ‘Substantial Damages’ and Legal Costs

26.1.2019:

YK:n loppu on lähellä: Lakialoite Yhdysvalloissa YK:sta eroamiseksi Lisää huijausorganisaatio YK:sta sivullamme tässä

Senior WHO official accused of using Ebola cash to pay for girlfriend's flight

Ben Fulford: "A report last week by the Institute of International Finance shows that the Babylonian debt slavery system has put a 318% debt-to-GPD burden of $244 trillion on humanity. All of this while 46% of the world’s people live on less than $5.50 a day, and the richest 6 people own as much as the poorest 50%." Linkit tässä ja tässä.

Ben jatkaa: "while the super-rich steal from the rest of us, the poorest of the poor are forced to steal from nature, resulting in what is becoming the worst extinction event in the history of this planet." (Linkki)

Senate Passes Stopgap Funding Bill To End Government Shutdown

Facebook Ripped Off Game-Playing Kids And Their Parents In Multi-Year "Friendly Fraud" Scheme

EU Adds Saudis To Terror-Funding List (As Iran-Sanction-Evading SPV Reaches "Advanced Stage")

25.1.2019:

Robert Steele: Video: Trump tekee suuria asioita Israelille (Toim: Q:n mukaan Israel "puhdistetaan" viimeisenä. Pistää miettimään.)

Robert Steele: Israel omistaa Yhdysvaltojen kongressin

Robert Steele: Israelia syytetään uskottavasti Yhdysvaltojen sotilaiden tappamisesta Syyriassa - Oliko tuon valehyökkäyksen tarkoitus saada Trump pysymään Syyriassa?

Clinton's 2016 Strategy Revealed: Overwhelm FBI With Trump-Russia Narrative Until Something Stuck

White House Drafting National Emergency Proclamation To Include $7B For Border Wall

Facebook Slides After Report Claims 50% Of Its Users Are Fake

5 Reasons Why The US-Led Crusade Against Venezuela May Fail

24.1.2019:

Ystävämme Robert Steele Tehran Timesin haastattelussa: Kumpi voittaa Yhdysvalloissa, Trump vai Pelosi? Estettiinkö vallankaappaus?

Headlines from Zerohedge:

-Millions Of Secret Bank Docs Leak Online After Mishap

-Inside The FBI's 'Police State' Operation Against Trump

-"I Can't Say I'm Sorry" Says Covington MAGA Hat Teen; "Vietnam Vet" Indian Outed As Fridge-Fixer

-US Refuses To Withdraw Diplomats From Venezuela, "Will Take Appropriate Actions" If Harmed

-Mainstream Media Is Literally Making People Sick

BuzzFeed To Lay Off 15% Of Its Workforce

23.1.2019:

Zero Hedge: John McAfee “They Will Not Silence Me” – On the Run, Running

Powered by Aava 3