Libyan sodan valheet ja seuraukset

Alkuperäinen kirjoitus täällä.

19.5.2015
6 2969
Libyan kaupunkeja raunioitui ja al-Qaida nousi valtaan Naton pommitusten myötä.

Libyan kaupunkeja raunioitui ja maa ajautui kaaokseen Naton pommitusten seurauksena. Kuvankäsittely: Pete Ala-peijari.

Johdanto: Libyasta paetaan Välimeren yli

Pääosin Libyasta lähteneet, joko Välimereen hukkuneet tai Eurooppaan selviytyneet ihmiset ovat nousseet otsikoihin EU-maissa.

Mereen on hukkunut yli 7000 ihmistä sen jälkeen kun Libyan kriisi alkoi keväällä 2011; yksin tänä vuonna kuolleita on jo yli 1600. Tarkkoja lukuja ei ymmärrettävästi ole kenenkään tiedossa. Välimerta laittomasti ylittämään ryhtyvistä käytetään mediassa yleisesti nimikettä ”siirtolainen”, joka johtaa ajatuksia pois siitä, että ihmiset pakenevat henkensä uhalla varsinkin Libyassa vallitsevaa kaaosta ja väkivaltaa.

Ennen sotaa Libya oli Afrikan mantereen kehittynein valtio; sodan jälkeen se on ollut hajonnut valtio (”failed state”), jossa ei ole toimintakykyistä keskusvaltaa. Maassa on nyt kaksi kilpailevaa hallitusta pääministereineen sekä kirjava joukko vallasta taistelevia aseellisia joukkioita, joista osa kytkeytyy al-Qaidaan. Useat kaupungit ja öljylähteet ovat joutuneet ISISin hallintaan.

Fund for Peace -järjestö ylläpitää tilastoja, joissa maailman maat asetetaan yhteiskunnallisen vakautensa mukaiseen järjestykseen poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten osoittimien perusteella. Vuoden 2014 tilastoissa Suomi oli luokiteltu kaikkein vakaimmaksi 178 maan joukossa, siinä missä Etelä-Sudan ohitti Somalian maailman hauraimpana valtiona. Libyan tilanne heikkeni viime vuonna kolmanneksi jyrkimmin kaikista maailman maista. Vuonna 2012 maan tilanne oli heikennyt enemmän kuin yhdenkään toisen maan koko tilastoinnin historiassa.

Sen lisäksi, että mediassa vähätellään Välimerta ylittävien avuntarvetta käyttämällä harhaanjohtavaa termiä ”siirtolainen”, Libyan tilanteesta on uutisoitu suhteellisen vähän sen jälkeen kun maan hallitus oli syrjäytetty Nato-maiden väliintulon ratkaistua konfliktin kapinallisryhmittymien eduksi. Monet eivät tunnu tietävän maan ihmisoikeustilanteen ja vakauden romahtamisesta, mikä selittyy juurikin sillä, että median kiinnostus Libyaa kohtaan lopahti pian sen jälkeen kun vanhan vallan vastarinta oli murskattu. Vielä harvempi tiennee, että koko Nato-maiden sotilaallinen väliintulo — jonka perua maan epävakauttaminen ja Välimeren muuttuminen lukemattomien pakolaisten haudaksi siis on — perustui tekosyille ja että sitä oli pohjustettu jo kauan ennen konfliktin näkyvää puhkeamista Libyan kaupungeissa.

Viime lokakuun Kolmannen maailman puheenvuoroja -ohjelman lähetys ”Afrikan unioni oli oikeassa Libyan suhteen” on harvoja Suomen mediassa kuultuja kriittisiä arvioita Ranskan, Britannian ja Yhdysvaltain Libya-operaatiosta, mutta siinäkään ei syvemmin pureuduta konfliktin kansainvälispoliittisiin taustoihin.

Kuten niin usein ennenkin, Libyan sodan edellä ja aikana media laisti sille kuuluvasta ”vallan vahtikoiran” roolista. Se ei tutkinut kriittisesti ”humanitäärisen väliintulon” varjolla toteutetun hallinnonvaihtokampanjan motiiveja eikä kyseenalaistanut ilmapommituksia, joissa jo itsessään kuoli paljon siviilejä. Media siten osaltaan takasi, että myös Libyan sodan ensimmäinen uhri oli totuus. Tämä osoitetaan seuraavassa tarkastelussa, jossa lähteet esitetään selkeyden ja luettavuuden vuoksi pääosin loppuviitteissä.

Libyan tilanteesta ja länsisuhteista ennen sodan syttymistä

Ennen sotaa libyalaisten keskimääräinen elintaso oli korkea. YK:n inhimillisen kehityksen mittarilla (Human Development Index) Libya sijoittui vuonna 2010 sijalle 53, luokkaan ”korkea inhimillinen kehitys”, selvästi maailman keskiarvon yläpuolelle.¹ YK:n lapsikuolleisuus- ja elinajanodotetilastoissa Libya sijoittui tuolloin korkeimmalle Afrikan mantereen maista.²,³ Myös vankien osuus väestöstä oli moninkertaisesti alhaisempi kuin Yhdysvalloissa ja alempi kuin mm. Baltian maissa.⁴ Koulutus ja terveydenhuolto oli ilmaista, polttoaine ja sähkö halpaa, ja valtio tuki aviopareja ensiasunnon hankinnassa. Vuonna 2007 julkaistun teoksen (Otman ja Karlberg: The Libyan Economy) mukaan libyalaiset työntekijät kuuluivat erilaisine tukineen ”maailman suojelluimpiin”.⁵

Myös maan ihmisoikeustilanne oli ollut kehittymässä parempaan suuntaan. Edeltäneillä vuosikymmenillä Libyan hallinto teloitti ja pahoinpiteli poliittisia vastustajia, ja hallituksen vastaiset näkemykset olivat kiellettyjä. Mm. diplomaatteja värvättiin salamurhaamaan ulkomailla asuvia toisinajattelijoita. Vankilaolot olivat karuja, ja vuoden 1996 Abu Salemin vankilakapinan yhteydessä kuoli joukoittain ihmisiä. Enimmillään 10–20 prosenttia libyalaisista toimi informantteina vallankumouskomiteoille, jotka maan johtaja Muammar Gaddafi oli perustanut ”poliittisen tietoisuuden” ja ”suoran poliittisen osallistumisen” edistämiseksi. Vuonna 1988 hän kritisoi komiteoita äärimmäisyyksiin menemisestä. Vuosina 1975–1981 kolmessa osassa julkaistun Vihreän kirjan myötä mielipiteen- ja ilmaisunvapautta lisättiin lakimuutoksin.

4.1.2011 julkaistussa YK:n ihmisoikeusneuvoston raportissa⁶ useat valtiot, kuten Australia, Kanada ja Brasilia, kiittivät Libyaa edistyksestä ihmisoikeuksien kohentamisessa. Monet maat antoivat ehdotuksia ihmisoikeustilanteen parantamiseksi edelleen.

Libyan ja länsimaiden suhteet olivat niin ikään parantuneet merkittävästi viime vuosina. Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy vieraili Libyassa vuonna 2007 ja allekirjoitti joukon sopimuksia. Elokuussa 2008 Gaddafi ja Libyan entisen siirtomaaisännän, Italian, pääministeri Silvio Berlusconi allekirjoittivat ”ikuisen ystävyyden” yhteistyösopimuksen.⁷ Sopimuksen keskiössä oli Italian lupaus hyvittää julmuudet, joihin se oli syyllistynyt siirtomaa-aikana, rakentamalla valtatie Libyan halki Tunisian rajalta aina Egyptiin saakka. Hanke keskeytyi Naton Italian-tukikohdista alkaneisiin ilmapommituksiin. Hankkeeseen tarkoitetut varat on sittemmin käytetty Italian omien ongelmien ratkaisemiseen⁸ pidätyksiinkin johtaneiden korruptioepäilyjen varjossa.⁹

Syyskuussa 2008 Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Rice vieraili Libyassa. Gaddafin kerrotaan olleen avoimen ihastunut Riceen ja antaneen tälle kalliita lahjoja. Samana vuonna Yhdysvallat vapautti Libyan kaikista terrorismiin liittyvistä oikeusprosesseista.¹⁰

Kesäkuussa 2009 Gaddafi osallistui G8-huippukokoukseen Roomassa ja tapasi Italian johtajia sekä kätteli myös presidentti Obamaa. Silloinen ulkoministeri Hillary Clinton puolestaan tapasi Gaddafin toisen pojan, Muatassemin, Washingtonissa huhtikuussa 2009.

Muatassemin Gaddafi ja Hillary Clinton

Muatassemin Gaddafi ja Hillary Clinton.

Vähemmän hohdokkaaksi – puolin ja toisin – voi lukea yhteistyön CIA:n ja Libyan tiedusteluelinten välillä. CIA antoi Libyan hallinnolle tietoja ulkomailla asuvista libyalaisista toisinajattelijoista vastineeksi Libyan tarjoamasta avusta CIA:n kyyditysohjelmalle (extraordinary renditions).¹¹

Edellä kuvattua taustaa vasten suhteiden hyvin nopea muuttuminen helmi–maaliskuun vaihteessa 2011 voi näyttäytyä suorastaan hämmästyttävänä. Minkä seurauksena Gaddafin entiset kumppanit muuttuivat melkein silmänräpäyksessä vihollisiksi, joista ainakin osa myöhemmin vastaanotti tyydytyksellä tiedon Libyan valtion johtajan julmasta kuolemasta kapinallisjoukkion käsissä?

Värivallankumoukset vallanvaihdosten toteuttajina

Libyan tapahtumien hahmottamiseksi on hyödyllistä tuntea ”värivallankumousten” käsite. Niiden alkuna pidetään yleisesti Yhdysvalloista rahoitusta ja koulutusta saanutta Otpor!-liikettä, jolla oli ratkaiseva merkitys Serbian presidentin Slobodan Miloševićin kaatamisessa vuonna 2000. Sittemmin järjestön menestyksekästä toimintakaavaa — aina samankaltaisina toistuvia symboleja myöten — on käytetty monissa värivallankumouksissa eri maissa.¹⁰

Toimintaa rahoittavien tahojen, kuten Yhdysvaltain hallituksen kehitysyhteistyövirasto USAID:n, julkilausuttuna tavoitteena on demokratian edistäminen, kun taas kriitikoiden mukaan vallankumouksia organisoidaan useimmiten maissa, joissa on yhtäältä Yhdysvalloille tärkeitä strategisia tai luonnonvaroihin liittyviä intressejä ja toisaalta sosialistinen hallitus, ”globalisaation” näkökulmasta suljettu talous, mahdollisesti itsenäinen keskuspankki tai muutoin Yhdysvaltain etujen vastaisesti toimiva hallinto.¹²

Dokumenttifilmissä ”The Revolution BusinessJourneyman Pictures haastattelee Otpor!-järjestön aktiivien perustaman, Belgradissa päämajaansa pitävän CANVAS-järjestön (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies) johtoa ja konsultteja sekä ruohonjuuritason aktivisteja.¹³ Haastatteluista ja videomateriaalista käy ilmi järjestön keskeinen rooli Tunisian ja Egyptin keväällä 2011 puhjenneiden vallankumousten organisoimisessa. Aktivisteille annettiin hallituksen syrjäyttämiseen tähtäävää strategista valmennusta järjestön koulutustiloissa Belgradissa. Kansalaisten spontaania ja ymmärrettävää tyytymättömyyttä hyödyntävät vallankumoukset olivat konsulttien mukaan huolellisesti suunniteltuja, valmennettuja ja ohjattuja.

Otporin tunnus – nyrkkiin puristettu käsi – on nähty monissa vallankumouksissa.

Otporin tunnus – nyrkkiin puristettu käsi – on nähty lukuisissa vallankumouksissa.

Koulutusta annettiin muuallakin kuin Belgradissa. The New York Times on uutisoinut, että ”arabikevään” kumouksissa mukana olleet yksilöt ja ryhmät olivat saaneet rahoitusta ja valmennusta Yhdysvalloista käsin. Toiminnan suunnittelu alkoi jo joulukuussa 2008, jolloin egyptiläisiä aktivisteja kokoontui New Yorkiin amerikkalaisten järjestöjen, kuten Freedom Housen, ja ulkoministeriön sponsoroimina. Lehden mukaan ”Yhdysvaltain demokratisointikampanjoiden rooli mielenosoitusten lietsomisessa oli aiemmin tiedettyä suurempi” amerikkalaisten valmennettua liikkeiden avainhenkilöitä mm. kampanjoinnissa ja järjestäytymisessä sosiaalisen median avulla.14

Jos Tunisian ja Egyptin vallankumokset olivat pitkälti ulkoa ohjattuja, on aiheellista kysyä, oliko myös näiden maiden välissä sijaitsevan, luonnonvaroiltaan rikkaan Libyan vallankumous ”ohjattua”. The Journeyman Picturesin loppukeväällä 2011 haastattelema CANVAS-järjestön kouluttaja totesi toiminnan jatkuvan monissa muissa maissa, koska ”taistelu ei ole ohitse”, mutta kieltäytyi mainitsemasta maita nimeltä. Libyan tilanne joka tapauksessa viittaa vahvasti siihen, että se oli ulkopuolelta ohjatun vallankumouksellisen toiminnan piirissä. Sen lisäksi, että Libyalla oli Afrikan suurimmat öljyvarannot, se oli globalisaation näkökulmasta ”suljettu” talous: vauras, omavarainen ja täysin velaton, ja maan keskuspankki oli hallituksen alaisuudessa. Lisäksi maa harjoitti ulkopolitiikkaa, joka muodosti uhan merkittäville taloudellisille toimijoille (tästä lisää jäljempänä). Se oli siis täydellinen ehdokas hallinnon vaihtoon tähtäävien ”ohjelmien” kohteeksi. Niistä on myös todisteita, kuten seuraavassa näemme.

Libyan vallanvaihto-operaation valmistelu ja propagandasota

Ranskan tiedustelupalvelu alkoi marraskuussa 2010 valmistella vallankumouksen käynnistämistä Libyan Benghazissa Gaddafin protokollapäällikkö Nuri Mesmarin loikattua Ranskaan, jossa hän välitti tiedustelupalvelulle arkaluonteisia tietoja — kuten tietoja libyalaisupseereista, jotka olivat halukkaita syrjäyttämään Libyan johdon.15 Joulukuun puolivälissä Libyan Benghaziin matkusti ranskalainen liike-elämän valtuuskunta joukossaan liikemiehiksi esittäytyneitä agentteja, jotka ottivat Mesmarin vinkin perusteella yhteyden mm. Libyan ilmavoimien kenraaliin Abdallah Gehaniin.16 Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Juha-Antero Puistola puolestaan totesi allekirjoittaneelle sähköpostitse marraskuussa 2011, että kun Libyan väliaikaishallinto (National Transitional Council) perustettiin, Ranska oli ensimmäinen sen tunnustanut valtio ja että ”tunnustusta tuskin olisi tehty [jo maaliskuun 2011 alkupuolella] ilman yhteyksiä”.17 Ranskan tiedustelupalvelu alkoi siten osallistua Libyan vallankumouksen valmisteluun useita kuukausia ennen konfliktin näkyvää puhkeamista.

On myös olennaista, että Britannia ja Ranska valmistautuivat kuukausien ajan Libyan sotaan Southern Mistral 2011 ‑sotaharjoituksen puitteissa. Maat aloittivat valmistautumisen harjoitukseen 2.11.2010, neljä kuukautta ennen Naton Libya-operaation käynnistämistä.

Ranskan ja Britannian välinen sotaharjoitus Southern Mistral 2011

Ranskan ja Britannian välinen sotaharjoitus Southern Mistral 2011.

Kuten sotaharjoituksen (enää verkkosivustojen arkistointipalvelusta löytyviltä) kotisivuilta18 näkee, sen skenaario oli kuin suoraan Libyan sodasta: Ranskan ja Britannian yhteinen ilmapommitusoperaatio, joka perustui YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan ja kohdistui kuviteltuun valtioon nimeltä ”Southland”, jota johti diktaattori ja joka muodosti uhan Ranskan ”kansallisille eduille”.19 Ilmapommituksen skenaario sijoitettiin vieläpä ”Southlandin” eteläisimpään kolkkaan, jotta pystyttäisiin varmistamaan operaatiokyvykkyys missä tahansa kuvitellun valtion alueella. Sotaharjoituksen oli määrä käynnistyä 21.3.2011, mutta sen resurssit suunnattiinkin tositoimiin vain kaksi päivää aikaisemmin – YK:n turvallisuusneuvoston Libya-päätöslauselman nojalla.

Tutkija Juha-Antero Puistola totesi edellä mainitussa sähköpostiviestissä, että ajatus Libyan kriisin ”sotapelaamisesta” etukäteen on ”paitsi täysin realistinen myös oletusarvon mukainen”.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, miten YK:n Libyan-vastaiset päätöslauselmat ajettiin läpi. Gaddafin vastaisen kapinan käynnistyttyä tri Sliman Bouchuiguir Libyan ihmisoikeusliitosta (Libyan League for Human Rights) organisoi 21.2.2011 vetoomuksen kansainvälisestä väliintulosta UN Watch ‑järjestön kanssa, jolla on läheiset suhteet Israelia tukevaan painostusryhmään. Vetoomus, jossa viitattiin ”Velvollisuus suojella” (Responsibility to Protect) ‑doktriiniin, toimitettiin presidentti Obamalle, EU:lle ja YK:n pääjohtajalle. Neljä päivää myöhemmin Bourchuiguir esitti väitteet Gaddafin hallinnon ihmisoikeusrikkomuksista YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Sliman Bouchuiguir

Sliman Bouchuiguir. (Klikkaa suurentaaksesi.)

Libyan jäsenyys ihmisoikeusneuvostossa peruttiin ja Libyan vastaiset toimenpiteet käynnistyivät. Ne huipentuivat 17.3.2011 YK:n turvallisuusneuvostossa hyväksyttyyn päätöslauselmaan, joka mahdollisti maajoukkoja lukuun ottamatta kaikki sotilaalliset toimet siviilien suojelun nimissä. Saksa, Venäjä ja Kiina äänestivät tyhjää. Ilmapommitukset alkoivat 19.3.2011 ja ilmensivät pian laajempia tavoitteita kuin pelkästään siviilien suojelua.

Heinäkuussa 2011 Bourchuiguir lähetti kirjeen kahdelle ranskalaiselle lakimiehelle, jotka olivat käyneet Libyassa selvittämässä Naton pommitusten uhreja. Kirjeessään hän syytti hallituksen joukkoja mm. jo 18 000 siviilin tappamisesta, 46 000:sta haavoittuneesta ja 1600:sta raiskauksesta. Heinäkuussa 2011 antamassaan haastattelussa, joka esitetään dokumentissa ”The Humanitarian War”, Bourchuiguir myönsi saaneensa kaikki luvut Libyan väliaikaishallituksen pääministeriltä Mahmoud Jibrililtä.20

Kansainvälinen rikostuomioistuin kuitenkin raportoi 27.6.2011 vain joistain sadoista yhteenotoissa kuolleista. Edellä mainitussa haastattelussa Bourchuiguir sanoi ihmisoikeusneuvoston ”luottavan suullisiin kertomuksiin”. Haastattelijan perätessä Bouchuiguirilta todisteita hänen esittämilleen uhriluvuille hän lopulta myönsi, että todisteita tai dokumentteja uhrien määristä ”ei ole”. Lopuksi Bourchuiguir paljasti, että useat Libyan ihmisoikeusliiton jäsenistä kuuluvat myös maan väliaikaishallitukseen. Mainittakoon, että Libyan vallankumouksen jälkeen Bouchuiguirista tuli maan Sveitsin-suurlähettiläs.

Kaikki kansainvälisen rikostuomioistuimen julkisesti saatavilla olevan syytteen 54 sivua, joissa esitettiin todisteet Gaddafia ja tämän poikaa Saif Al-Islamia vastaan (sivut 17–71), on sensuroitu (redacted).21 Joulukuussa 2014 rikostuomioistuin totesi, ettei Libyan nykyinen hallinto ole suostunut luovuttamaan Al-Islamia oikeudenkäyntiin eikä ole luovuttanut hänen aiemmalta puolustusasianajajaltaan haltuunotettuja dokumentteja.22

Amnesty Internationalin kesäkuussa 2011 julkaistussa yksityiskohtaisessa tutkimuksessa todetaan, että monet Gaddafin hallintoa koskevat syytökset olivat joko valheellisia tai eivät olleet todistettavissa.23 Ihmisoikeusjärjestön mukaan uhrien määrää oli vahvasti liioiteltu. Amnesty myös kyseenalaisti länsimedian esittämän kuvan, jonka mukaan Libyan protestiliike oli ”täysin rauhanomainen” eikä ”muodostanut turvallisuusuhkaa”.

Väkivaltainen vallakumous alkoi mielenosoituksista, joissa Benghazin ja Tripolin kaduille ilmestyi yhtäkkisesti aiemman, kuningas Idriksen hallinnon tehdastuoreita lippuja, kuten tutkiva journalisti Wayne Madsen on todennut.24 ”Mielenosoituksia” seurasivat hyökkäykset poliisiasemille sekä armeijan tukikohtiin ja asevarastoihin useissa Libyan kaupungeissa. Dokumenttifilmissä ”Libyan Crisis: Events, Causes and Facts”25 näytetään videokuvaa kapinallisten hyökkäyksestä armeijan asevarikkoon vartijoiden perääntyessä ja ampuessa ilmaan. Jo muutamassa päivässä kapinallisilla oli hallussaan merkittävä määrä aseita, mukaan lukien panssarivaunuja, eri puolilla maata.

Mielenosoitusten eskaloituminen väkivaltaisiksi yhteenotoiksi virkavaltaa vastaan, virkavallan vastatoimien tuomitseminen suhteettomina ja rikollisina sekä aktivistien ulkopuolisille tahoille tarvittaessa esittämät avunpyynnöt ovat olleet yksi ulkoa ohjattujen vallankumousten modus operandi. Libyan kohdalla ”arabikevään” vallankumousliike johti nopeasti (ja siis ilmeisen odotetusti) ulkoiseen sotilaalliseen väliintuloon (”color revolution by force”), koska libyalaisten enemmistön tukea nauttinut hallitus olisi ilman väliintuloa todennäköisesti kyennyt tukahduttamaan ”maahantuodun” kapinan.

Konfliktissa oli siis alusta lähtien kyse Libyan hallinnon yrityksestä taltuttaa aseellinen kapina, jonka eturintamassa oli al-Qaidan taistelijoita, kuten mm. The Telegraphin artikkelissa todetaan.26 Väitteet rauhanomaisten mielenosoittajien joukkomurhista — mukaan lukien myöhemmin kumottu väite ”Gaddafin ilmavoimien hyökkäyksestä siviilejä vastaan”27, mikä oli lentokieltoalueen muodollinen peruste — olivat sotilaallista väliintuloa pohjustanutta propagandaa.

Sen sijaan, että Libyaan olisi lähetetty kansainvälisiä tarkkailijoita selvittämään tilanne ja joukkomurhaväitteiden todenperäisyys, Libya erotettiin tutkimuksitta YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja Naton ilmapommitusoperaatiolle annettiin mandaatti tekaistuin perustein. Tällainen menettely merkitsi valtapoliittisten etujen sanelemaa ja kansainvälisten oikeusperiaatteiden vastaista avointa hyökkäystä suvereenia valtiota vastaan.

Sodan syyt

Motiiveja Gaddafin syrjäyttämiselle oli todennäköisesti useita. Vauraan arabimaan avaaminen globalisaatiolle eli kansainvälisen suurpääoman eduille on yksi luonnollinen motiivi. Tähän liittyy Gaddafin ajama päinvastainen tavoite: vuonna 2009 Gaddafi ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta kansallistaa maassa toimivien ulkomaisten öljy-yhtiöiden tuotanto.28 Gaddafi teki myös aloitteen öljyvarojen jakamisesta suoraan kansalaisille, mutta aloite ei saanut riittävää kannatusta maan kansalliskokouksessa.29 Libyan ”mustan kullan” varannot ovat Afrikan laajimmat.

Vuonna 2010 uutistoimisto Reuters uutisoi, että Gaddafi oli kanavoinut 97 miljardia dollaria eri Afrikan valtioiden avustushankkeisiin tavoitteena maanosan vapauttaminen ”lännen vaikutuspiiristä”,30 minkä monet länsimaiset toimijat saattoivat kokea uhkaksi. Jotkut tarkkailijat ovat puolestaan arvioineet, että Gaddafin ajama aloite kultadinaarista koko Afrikan sekä arabimaiden yhteisenä valuuttana myötävaikutti päätökseen hänen syrjäyttämisestään.31 Hankkeen toteutuminen olisi merkinnyt sitä, että öljyä olisi myyty vain kultaa — ei dollareita eikä euroja — vastaan, mikä olisi ollut voimakas isku globaaleja taloudellisia toimijoita ja Yhdysvaltoja vastaan.

Monet ovat muistuttaneet, että ennen Yhdysvaltain hyökkäystä Irakiin maa oli alkanut siirtyä öljykaupassa euroon dollarin sijaan ja siten vaarantanut ”petrodollarin” aseman. Gaddafin ehdotus kultadinaariin siirtymisestä sai voimakasta vastakaikua Afrikan maiden keskuudessa. Yhdysvallat ja EU eivät pitäneet aloitteesta, ja presidentti Sarkozy luonnehti Libyaa peräti ”uhkaksi ihmiskunnan taloudelliselle turvallisuudelle”.

Muammar Gaddafi ja Tansanian presidentti Jakaya Kikwere Afrikan unionin huippukokouksessa vuonna 2009.

Muammar Gaddafi ja Tansanian presidentti Jakaya Kikwere Afrikan unionin huippukokouksessa vuonna 2009.

Naton Libya-operaation keskeisin ja innokkain toimija oli Ranska. Suoraan Gaddafiakin vastaan kohdistettujen pommitusten motiiveja on selitetty myös presidentti Sarkozyn halulla vaientaa entinen yhteistyökumppaninsa. Ranskan viranomaisten tekemissä tutkimuksissa on paljastunut viitteitä siitä, että Gaddafi tuki hänen vaalikampanjaansa vuosina 2006–2007 runsaskätisillä laittomilla lahjoituksilla ja että lahjoitukset jatkuivat vaalien jälkeenkin.32 Sarkozyyn kohdistuvat korruptioepäilyt ovat koko ajan laajentuneet.

Edellä kuvaillut todennäköiset taustamotiivit eivät välttämättä ammenna tyhjiin perusteita Libyan kapinan ruokkimiselle ja kapinallisten tukemiselle. Tälle on voinut olla muitakin motiiveja, jotka saattavat kytkeytyä esimerkiksi Lähi-idässä harjoitettuun hajota ja hallitse -politiikkaan ja sen avulla ajettuihin erityisiin geostrategisiin päämääriin. Olennaisinta on ymmärtää, että Libyan tapauksessa — kuten yleensäkin — sotatoimien julkilausutut perusteet eroavat sotatoimiin ryhtymisen todellisista vaikuttimista.

Lopuksi

Kun sota Gaddafin hallintoa vastaan oli saatu käyntiin, sitä ei haluttu keskeyttää. Kapinalliset ja Nato eivät suostuneet Afrikan unionin tarjoamiin tulitaukoihin tai neuvotteluihin, ja ilmapommituksissa ja maataisteluissa kuolleiden määrä nousi jopa 50 000:een.33 Sotarikoksiin ovat syyllistyneet kaikki sodan osapuolet, mukaan lukien Nato, joka ei ole ollut halukas myöntämään, että sen 26 000 pommituslentoa olisi aiheuttanut siiviliuhreja.34 Hirvittävä esimerkki siviiliuhreista on kansainvälistä hyväntekeväisyysjärjestöä johtaneen Khaled El-Hamedin perheen ja sukulaisten verilöyly.35 Natoa ei myöskään kovin paljoa kiinnostanut sotaa paenneiden merihätään joutuneiden pakolaisten pelastaminen. YK:n mukaan elokuun 2011 alkuun mennessä jo 1500 sotaa paennutta ihmistä oli hukkunut Välimereen.36

Lännen propaganda, jonka mukaan Gaddafin joukoissa taisteli palkkasotureita, myötävaikutti tummaihoisten maahanmuuttajien laajamittaiseen kidutukseen ja teloituksiin ja mm. lähes 10 000 asukkaan Taworghan kaupungin etniseen puhdistukseen.37 Myös vallasta syöstyn Gaddafin kidutus ja murhaaminen vangittuna samoin kuin hänen vangitun poikansa teloittaminen olivat sotarikoksia, jotka eivät luvanneet hyvää jatkoa lännen hehkuttamalle demokraattiselle Libyalle.

Kapinallinen kävelee surmattujen mustaihoisten ohitse Tripolissa elokuussa 2011.

Kapinallinen kävelee surmattujen mustaihoisten ohitse Tripolissa elokuussa 2011. Kuva: Francois Mori (klikkaa suurentaaksesi).

Sodan jälkeen Libya ei ole ollut kunnolla kenenkään hallinnassa. Lännen sodassa tukemat al-Qaidan taistelijat ja islamistiryhmät pitävät valtaa eri alueilla, ja ryhmittymien välisiä yhteenottoja on käyty eri puolilla maata. Sirten lähes maan tasalle tuhotun kaupungin asukkaiden tulevaisuudentoiveet ovat olleet erityisen vähissä.

Suurin osa rikoksista ihmisyyttä vastaan on tehty sodan kuluessa ja sen jälkeen. Edellisen hallinnon ajalta vastaavia kauheuksia on haettava Abu Salemin vankilakapinan yhteydestä vuodelta 1996. Miksi länsimaat eivät ole vaatineet kapinallisia vastuuseen rikoksista ihmisyyttä vastaan, vaikka todisteita niistä on paljon? Ehkä siksikin, että näin tehdessään länsi samalla myöntäisi oman syyllisyytensä annettuaan varauksetta tukensa mille tahansa ryhmälle, joka ryhtyi taisteluun lännelle ”ongelmallista” hallintoa vastaan.

 

Lähdeviitteet

 1. United Nations Development Programme (2014). Libya: Human Development Indicators.
  http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/LBY
 2. United Nations (2013). Infant mortality rate (both sexes combined) by major area, region and country.
  http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/EXCEL_FILES/3_Mortality/WPP2012_MORT_F01_1_IMR_BOTH_SEXES.XLS
 3. The World Bank (2010). Life expectancy at birth, total (years).
  http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc
 4. International Centre for Prison Studies (2010–2013). World Prison Brief.
  http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief
 5. LookLex Encyclopedia (luettu 6.5.2015). Libya.
  http://looklex.com/e.o/libya.htm
  Otman W. & Karlberg E (2007). The Libyan Economy: Economic Diversification and International Repositioning. E-lähde
 6. United Nations General Assembly (4.1.2015). Report of the Working Group on the Universal
  Periodic Review: Libyan Arab Jamahiriy.
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-15.pdf
 7. BBC News (4.2.2012). Italy and Libya move to re-establish old friendship.
  http://www.bbc.com/news/world-europe-16854355
 8. Cavestri, Laura | Italy23 Ore (17.2.2015). Italy’s trade with Libya at a standstill.
  http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/business-and-economy/2015-02-16/libia-imprese–135257.php?uuid=ABruJUvC
 9. Pestano, Andrew V | UPI (16.3.2015). Milan Expo 2015, 1,000 mile-long Libyan highway connected to Italian corruption claims.
  http://www.upi.com/Top_News/World-News/2015/03/16/Milan-Expo-2015-1000-mile-long-Libyan-highway-connected-to-Italian-corruption-claims/3511426526574/
 10. Joissain Libyan syyllistäneissä terrorismitapauksissa tai niiden oikeuskäsittelyssä on merkkejä likaisesta pelistä. Esimerkiksi Lockerbien tapauksessa todisteet viittasivat vahvasti palestiinalaiseen terroristijärjestöön, joka olisi kostanut – Iranin laskuun – iranilaisen matkustajakoneen alasampumisen amerikkalaisten sotaharjoituksessa Mustanmeren yllä vuonna 1988. Kun Yhdysvallat kuitenkin vuonna 1990 alkoi koota liittoumaa Irakia vastaan, ei ollutkaan poliittisesti mielekästä syyttää Syyrian tukemia terroristeja iskusta, ja Libya oli muutenkin ”sopivampi” syyllinen. Lockerbie-oikeudenkäynnin tuomitsivat poliittisena sekä lukuisat läntiset oikeusoppineet että YK:n Lockebie-tarkkailija Hans Köchler. Vuonna 2005 skotlantilainen poliisiupseeri allekirjoitti lausunnon, jonka mukaan tuomitun libyalaisen, Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahin, tuomitsemiseen käytetty todiste oli tekaistu, ja vuonna 2007 keskeinen todistaja, sveitsiläinen insinööri Ulrich Lumpert, myönsi valaehtoisessa lausunnossa valehdelleensa oikeudelle, varastaneensa ratkaisevana todistuskappaleena käytetyn piirilevyn palasen ja toimittaneensa sen pommi-iskua tutkiville viranomaisille. Skotlantilainen valitustuomioistuin antoi vuonna 2009 al-Megrahille valitusoikeuden, mutta hän luopui todennäköisesti pitkällisestä valitusprosessista vastineeksi välittömästä vapauttamisestaan. Vapautusta perusteltiin virallisesti humanitaarisilla syillä: al-Megrahilla sanottiin olevan enintään 3 kuukautta elinaikaa eturauhassyövän vuoksi. Hän kuitenkin kuoli Libyassa vasta vuonna 2012. Samana vuonna julkaistussa dokumentissaan ”Lockerbie – the Lost Evidence” myös BBC lopultakin myöntää, että al-Megrahia vastaan esitetyt todisteet olivat valheelliset, ja kyseenalaistaa Libyan osallisuuden iskuun ylipäätään.
 11. Wedeman, Ben | CNN (4.9.2011). Documents shed light on CIA, Gadhafi spy ties.
  http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/09/03/libya.west.spies/index.html?_s=PM:WORLD
 12. Golinger, Eva | Global Research (5.3.2014). Colored Revolutions: A New Form of Regime Change, Made in the USA.
  http://www.globalresearch.ca/colored-revolutions-a-new-form-of-regime-change-made-in-the-usa/27061
 13. The Journeyman Pictures (2011). The Revolution Business.
  https://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8&feature=youtu.be
 14. Nixon, Ron | The New York Times (14.4.2011). U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings.
  http://www.nytimes.com/2011/04/15/world/15aid.html?_r=4&pagewanted=1&emc=eta1
 15. Bechis, Franco | Voitairenet (25.3.2011). French plans to topple Gaddafi on track since last November.
  http://www.voltairenet.org/French-plans-to-topple-Gaddafi-on
 16. Lantier, Alex | WSW (28.3.2011). Reports suggest French intelligence encouraged anti-Gaddafi protests.
  http://tinyurl.com/og4mlrs
 17. Raiskila, Vesa | Verkkomedia (11.11.2011). Juha-Antero Puistola: Libyasta, ’arabien keväästä’ ja länsimaista.
  http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=1777
 18. Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (17.2.2011). Southern Mistral 2011. http://tinyurl.com/nstnfae
 19. Ibid. (30.1.2011). http://tinyurl.com/oo7dehb
  Geller, Larry | Disappeared News (4.4.2011). “Southern Mistral,” planned in advance, morphs into “Odyssey Dawn,” an air/ground attack on Libya.
  http://www.disappearednews.com/2011/04/southern-mistral-planned-in-advance.html
 20. Teil, Julien (27.10.2011). The Humanitarian War (La guerre humanitaire).
  https://www.youtube.com/watch?v=j4evwAMIh4Y /
  Nazemroaya, Mahdi Darius | Voltairenet (17.10.2011). Libya: Human rights impostors used to spawn NATO’s fraudulent war.
  http://www.voltairenet.org/Lybia-Human-rights-impostors-used
 21. International Criminal Court (16.5.2011). Situation in the Libyan Arab Jamahiriya.
  http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1073503.pdf
 22. International Criminal Court (26.5.2015). The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi.
  http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/GaddafiEng.pdf
 23. Cockburn, Patrick | The Independent (24.6.2011). Amnesty questions claim that Gaddafi ordered rape as weapon of war.
  http://www.independent.co.uk/news/world/africa/amnesty-questions-claim-that-gaddafi-ordered-rape-as-weapon-of-war-2302037.html
 24. Madsen, Wayne | Strategic Culture Foundation (6.3.2015). Kerry Re-writes History of U.S. Support for Color Revolutions.
  http://m.strategic-culture.org/news/2015/03/06/kerry-re-writes-history-of-us-support-for-color-revolutions.html
 25. Breki, R (marraskuu 2011). Libyan Crisis: Events, Causes and Facts.
  https://www.youtube.com/watch?v=OtGYTb41TZg&feature=player_embedded
 26. Swami, Praveen et al. | The Telegraph (25.3.2011). Libyan rebel commander admits his fighters have al-Qaeda links. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html
 27. International Business Times (1.3.2011). U.S. says no evidence of Libya air attacks on protesters.
  http://www.ibtimes.com/us-says-no-evidence-libya-air-attacks-protesters-272333
  RT (1.3.2011). ”Airstrikes in Libya did not take place” — Russian military.
  http://rt.com/news/airstrikes-libya-russian-military/
 28. Pleming, Sue | Reuters (21.1.2009). Gaddafi says looking at oil firm nationalization.
  http://uk.reuters.com/article/2009/01/21/businessproind-us-libya-gaddafi-oil-idUKTRE50K61F20090121
 29. Ghanmi, Lamine | Reuters (3.3.2009). UPDATE 2 – Libyan congresses delay Gaddafi’s oil shareout plan.
  http://uk.reuters.com/article/2009/03/03/libya-oil-idUKL359112620090303
 30. Reuters (24.11.2010). FACTBOX-Libyan aid and investment projects in Africa.
  http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE6AI0ZS20101124
 31. RT (toukokuu 2011). Gaddafi gold-for-oil, dollar-doom plans behind Libya ’mission’?
  https://www.youtube.com/watch?v=GuqZfaj34nc
 32. Lichfield, John | The Independent (3.1.2013). Nicolas Sarkozy DID take million of Muammar Gaddafi’s cash, French judge is told.
  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/nicolas-sarkozy-did-take-50-million-of-muammar-gaddafis-cash-french-judge-is-told-8435872.html
 33. Milne, Seumas | The Guardian (26.10.2011). If the Libyan war was about saving lives, it was a catastrophic failure.
  http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/oct/26/libya-war-saving-lives-catastrophic-failure
 34. Glaser, John | antiwar.com (24.10.2011). NTC Executed 53 Pro-Gadhafi Individuals.
  http://news.antiwar.com/2011/10/24/ntc-executed-53-pro-gadhafi-individuals/
  Glaser, John | antiwar.com (4.10.2011) NATO Refuses to Investigate Libyan Civilian Deaths.
  http://news.antiwar.com/2011/10/04/nato-refuses-to-investigate-libyan-civilian-deaths/
 35. Houston Free Thinkers (10.1.2013). My name is Khaled K. El-Hamedi, I am a Libyan citizen.
  http://thehoustonfreethinkers.com/my-name-is-khaled-k-el-hamedi-i-am-a-libyan-citizen/
 36. Shenker, Jack | The Guardian (8.5.2011). Aircraft carrier left us to die, say migrants.
  http://www.theguardian.com/world/2011/may/08/nato-ship-libyan-migrants?CMP=twt_gu
  Schwatz, Peter | WSW (13.8.2011). NATO allows Libyan refugees to drown in the Mediterranean.
  http://www.wsws.org/en/articles/2011/08/nato-a13.html
 37. Human rights investigations (7.7.2011). Libyan rebel ethnic cleansing and lynching of black people.
  http://humanrightsinvestigations.org/2011/07/07/libya-ethnic-cleansing/

 

Rahaeliitin tavoitteista kerrotaan dokumentoidusti dokumenttielokuvassa Thrive (2011). 80 miljoonaa katsojaa (15M englanniksi) 27 kielellä:

 

Uutisia

Ystävästämme Robert "CI-A-Nobel" Steelestä tässä.

QAnon = Trump&Co

Päivitettyjä uutisia sivustollamme valeuutisia.fi

 

 

17.1.2019:

USA:n edustajainhuoneen "puhenainen" Pelosi ei kutsunut Trumpia pitämään kuuluisaksi tullutta SOTU-puhetta. Seuraavana päivänä Trump perui Pelosin "maailmankiertueen" hetkeä ennen ilmavoimien lentokoneen lähtöä:  "Due to the Shutdown, I am sorry to inform you that your trip to Brussels, Egypt, and Afghanistan has been postponed ... Voit tietysti lentää "turistina", jos haluat."

Trump: There are now 77 major or significant Walls built around the world, with 45 countries planning or building Walls. Over 800 miles of Walls have been built in Europe since only 2015. They have all been recognized as close to 100% successful

For the first time in a generation, we have a president who is beginning to tell the truth about the crisis on the border.

Prior to 2018, unemployment has only been below 4% 5 times since 1970 Under Donald Trump, in 2018, unemployment dipped below 4% 7 TIMES—in ONE year! What exactly are the Democrats resisting?

15.1.2019:

BOMBSHELL: Hillary Clinton ran weapons into Libya for the Obama administration, while Michael Flynn was targeted because he knew the details

Thousands of federal employees will be required to continue working without pay during the government shutdown, a Washington federal judge ruled today, denying an emergency request claiming the Trump administration was violating federal law.

Muurin kannatus kasvaa: ABC/WaPo Poll: Support for Border Wall Soars Among Swing Voters

Kiitos Hillary: Witnesses: Men in police garb massacred civilians in Haiti

14.1.2019:

Päivän kuva: 70% vasemmistosta ei halua rauhaa Koreaan, ettei Trump vaan "näytä hyvältä"

13.1.2019:

Studiossa Cranker 10.1.2019 - BlokkiMedia

Robert Steele: US Embassy Baghdad — CIA’s New Global Smuggling Headquarters?

Robert Steele: A Majority of Americans Do Not Believe the Official 9/11 Story

Robert Steele: Covert British Military Intelligence False Flag Fake News Smear and Disinformation Machine Moving Into USA

The Shutdown Is Providing Evidence Of Private Businesses Making Government Obsolete

Fake News? How About No News?

Spygate: The True Story of Collusion [Infographic] How America’s most powerful agencies were weaponized against President Donald Trump

POTUS directed the Army Corps of Engineers to look at ways to fund and build the southern border wall

During Justice Kavanaugh's confirmation hearing, Q posted a link to a video where Nancy Pelosi explained to the press how politicians need their help to smear their mutual enemies.

12.1.2019:

Miksi emme kuule supereliitin rikoksista? Miksi ilmiantajia on niin vähän?

Supereliitti ("teollisuus") pakottaa työntekijänsä usein allekirjoittamaan salassapitosopimuksen, jonka rikkomisesta joutuu jopa vankilaan.

Ent. CI-A Kevin Shipp: "Salassapitosopimuksesta on tullut hirviö"

 

Trump: Drug prices declined in 2018, the first time in nearly half a century.

Trump: .@CNN called a San Diego news station (@KUSINews) for negative reports on the Wall. When the station said that Walls work, CNN no longer had interest. #FakeNews

During Justice Kavanaugh's confirmation hearing, Q posted a link to a video where Nancy Pelosi explained to the press how politicians need their help to smear their mutual enemies.

Thread: On the Democrats Weaponizing Federal Agencies – Including the IRS!

Turkey finishes construction of 764-km security wall on Syria border (Walls work)

2019 brings changes to military justice system

10.1.2019:

Televisiokanava Yhdysvalloissa väärensi Trumpin toissapäiväisen puheen!

Kuten eilen uutisoimme, RBG tod.näk. eroaa: Trump White House urging allies to prepare for possible RBG departure

9.1.2019:

Se on alkanut-Sotaoikeudenkäynnit joiden vertaista ei ole vielä koskaan ollut

Salaliittoteoriat: QAnon – mistä on kyse?

Salaistakin salaisempi -”Totuus on tuolla ulkona”

Robert Steele: #GoogleGestapo – How Can I Remove Google From My Life? "Google is a dead man walking"

Controversial Treatment Transfuses Patients With ‘Young Blood’ From Teenagers To Reverse Aging Process

China's Mind-Blowing Weather Modification, Geoengineering, & ELF Transmitter Projects!

MAGA: First Real US Household Income Gain Since 2000

Muutama lainaus nimimerkiltä Praying Medic:

Q suggests mind control programs, though officially discontinued, are continuing under an offshore agency with covert funding. Lue myös: https://t.co/cREXn3MlAl

FVEY spying activity has spread to include surveillance and information sharing on nations like China.

Pushers of fear porn insist nothing is happening but leaders like Theresa May, Emanuel Macron and Angela Merkel are systematically being removed from power.

Q dropped a long post that I broke into 2 parts The CI_A circumvents constitutional prohibitions on surveillance and FISA restrictions by utilizing the FVEY agencies to conduct surveillance.

It seems China located & killed CI_A assets with the intel they bought from Hillary. (The claim that they located agents via their Google communications is likely a cover story.)

Q posted a link to this article that explores the CI_A's spying on the Senate.

Q Asked: "No punishment [Brennan] by HUSSEIN ADMIN re: SURV of Senate etc? Logical thinking, why?" Answer: Because the CI_A ran the government for the last 60 years.

Snowden was originally hired and trained by the CI_A before becoming an NSA contractor. (Toim: Snowden tod.näk. meni NSA:lle töihin tarkoituksenaan "tuhota" NSA [vuodoillaan] että CI-A saisi lisää valtaa)

Snowden flew to Hong Kong (with the help of CI_A). The official story was that he was going to fly to Ecuador or Venezuela but he ended up "stranded" in Russia. Russia was his final destination from the beginning.

The CI_A is believed to use blackmail to hold power over influential people in what is known as Operation Brownstone

Dozens of people with intelligence backgrounds (including CI_A) have run for Congress. Some (not all) have stated that their goal is to oppose the plans of our duly elected president.

Dershowitz did travel on the Lolita express. The flight log shows it was on the 17th day of November. But unlike other people, Dersh had a legitimate reason. He was one of Epstein's attorneys and he didn't actually fly to Little S. James Island.

If this article is true, then someone is wasting time and energy trying to get rid of evidence because Q has everything [Toim: NSA:lla on kaikki tieto meistä kaikista]: Massive Fire Spotted On Private Island Owned By [pedophile] Billionaire Jeffrey Epstein

Another Black Man Has Died in the Home of Democratic Donor Ed Buck, who allegedly has a fetish for drugging sex workers

8.1.2019:

Trumpin viimeisin tviitti: Loputtomat sodat loppuvat lopultakin!

Ps. Kerro keverillekin. 47 suomalaista yritti itsemurhaa uutenavuotena. Pahisten loppu on lähellä, sitä ei estä enää kukaan!

(Jos kuulostaa uskomattomalta, et ole lukenut oikeista lähteistä. Voit aloittaa etusivultamme. Olemme tehneet tätä "24/7" viimeiset vuodet. Tuhansia ja tuhansia tunteja. Pahikset saavat vihdoinkin, "ensimmäistä kertaa historiassa", kyytiä!)

Fox: Joe diGenova: 'Cardinal' James Comey -- The man who destroyed the FBI

 

7.1.2019:

Robert Steele postasi (2:25):

Robert Steele postasi (26:07): RT 28/12/2018: Neloselta tuttu Jesse Ventura haastattelee ufo-asiantuntijaa, lääkäri Greeriä:

"Yli 900 armeijan ja eri tiedustelupalveluiden henkilöä on lähestynyt minua, ja kertonut siitä, kuinka he olivat mukana todistamassa ”yhteenottoja” ufojen kanssa … Minä keskustelin CI-A:n johtajan kanssa aiheesta, hänellekin oli valehdeltu ufoista."

Oma sivumme ufoista tässä

Q: postasi: Truth about CIA’s illegal MKUltra mind-control experiments – using drugs, hypnosis and electronic devices- revealed in sensational new documents officials hid for decades

Tässä esimerkki koodikielestä tviiteissä (MH on "pahis" ja välittää tässä tietoa "piirilleen"):

Näin toimivat myös salaseuralaiset (kuten sale ja kumppanit) Suomessa: "Omia miehiä" organisaatioon:

Q postasi eilen: Minkä "pahikset" menettivät kun Trumpista tuli presidentti? Vallan nimittää (esim. armeijan) johtajia. (Pahis) Johtajat nimittävät alaisiaan, he alaisiaan....

Q: "... POWER TO REPLACE SENIOR OFFICIALS ... POWER TO DIRECTLY UNDO HUSSEIN/PREV [harmful] Executive Orders ... POWER TO DECLAS CRUCIAL DOCS TO PROVIDE THE PUBLIC W/ THE TRUTH (TRANSPARENCY) "

Q postasi eilen valevaltamedian tavasta toimia (1.Julkaistaan sadoissa medioissa valeuutinen Trumpin halusta aloittaa sota Pohjois-Korean kanssa, 2.Ei kerrota PK:n "ydinaseistariisunnasta", 3.Julkaistaan valeuutisia osakemarkkinoiden romahtamisesta jos Trumpista tulee presidentti, jne.):

Q 6/1: Remember when D's and the FAKE NEWS media [+FAKEWOOD] pushed mass fear that POTUS would start WWIII re: North Korea?
POTUS > PEACE on the Korean P > NO further missile tests or U enrichment.
New narrative created.
Refusal to provide coverage of successes.
Remember when D's and the FAKE NEWS media [+FAKEWOOD] pushed a stock market collapse if POTUS was elected?
POTUS E + policies > largest gains recorded in market's history
New narrative created.
Refusal to provide coverage of successes.
[Use FED to inc rates to counter growth and project POTUS blame]
Remember when D's and the FAKE NEWS media [+FAKEWOOD] pushed complete economic collapse if POTUS was elected?
POTUS E + policies > lowest unemployment records in history + record jobs/GDP growth
New narrative created.

[- - -]

Lisää linkissä.

Q 6/1:The History of Ruth Bader Ginsburg; Appointed by Bill Clinton

Q: Korkeimman oikeuden tuomari Ginsburg tukee pedofiliaa, ym. ("Mätä omena, josta pitää päästä eroon")

6.1.2019:

Trump 5/1: We are working hard at the Border, but we need a WALL! In 2018, 1.7 million pounds of narcotics seized, 17,000 adults arrested with criminal records, and 6000 gang members, including MS-13, apprehended. A big Human Trafficking problem.

Ford cancels Mexico plant, expands U.S. factory and adds 700 jobs (Trump sanoi: Autoteollisuuskin takaisin USA:an)

Me voitetaan tää sota!  BlokkiMedia

Q 5/1: Why do D's always PUSH BILLIONS OF DOLLARS FOR FOREIGN AID? Who audits where the money 'actually' goes?
How do politicians become 'extremely' wealthy while in office on gov't salaries?
How do xyz 'orgs' etc. remain funded?
https://www.foreign

assistance.gov
https://www.foreign

assistance.gov/explore
Why do D's only care about CONTROL/POWER?
POWER OF THE PURSE.
POWER = PROTECTION.
THE WHEEL OF CORRUPTION.
Welcome to the CON.
Q

Q 5/1: Complete BLACKOUT [about Yellow Vests protests in Europe] by the FAKE NEWS MEDIA?
Ask yourself, why?
Are they afraid of U.S. Patriots engaging in the same tactics?

Oma sivumme keltaliiveistä tässä

The Clinton's Body Count (Clintonien murhauttamat ihmiset)

Aiheesta DailyMailissä:

Oma sivumme Clintoneista tässä.

Yhdysvaltalainen tuomari kirjoitti Washington Postin toimittajalle: "Oli Q sitten totta tai ei, Q:n viestin takana on liike, ja kulissien takana on joku, joka puolustaa tavallisia Yhdysvaltojen kansalaisia. Isänmaalliset ovat lyöttäytymässä yhteen sinunlaisiasi vastaan. Teidän valeuutisten maailmanne ja liberaalit suunnitelmanne antaa maamme ulkomaalaisille ja suojella Clintoneita ja Obamia ovat tuhoutumassa.

Lue seuraava artikkeli, jos haluat ymmärtää tutkia, niiden huijaamista ja tiedustelumaailmaa yleensäkin:

Robert Steele linkkasi seuraavan artikkelin Syvän valtion salainen sota Venäjää vastaan (Artikkelin kirjoittanut Gordon Duff on VT:n toimittaja, maailman suurimman yksityisen tiedusteluorganisaation johtaja, ja ystävämme Robertin uusi tuttavuus. Mieti näiden kahden tietämyksen tasoa. Kannattaa ottaa tosissaan. Pidämme Gordoniakin todella luotettavana lähteenä, mutta aina kannattaa tietysti tutkia myös muistakin lähteistä.)

Jos et jaksa lukea artikkelia, katso tämä 9 minuutin video (K-18, ei heikkohermoisille), jossa näytetään malesialaisen MH-17 koneen jo alasampumishetkellä "mätänevässä tilassa" olevat ruumiit, ja monta muut epäkohtaa.  Matkustajat olivat kuolleet ennen onnettomuutta, peräisin aiemmin Aasiassa kadonneesta MH-370 -lentokoneesta (itse asiassa sama kone). Syvä valtio haluaa Venäjän luonnonvarat. Satanisti-pedofiili Hillary Clinton muuten omistaa patentin laitteelle, joka mahdollisti tuonkin koneen kaappaamisen etänä.

5.1.2019:

Video: Ystävämme Bono selittää suomeksi maailmanpolitiikassa tapahtuvia muutoksia tässä (8:18) Bono on viettänyt jo vuosia runsaasti aikaa Naamakirjassa. Häntä kannattaa ehdottomasti seurata: fb.... /bono.bronck

Four-year Senate investigation finds US Marshals Service plagued with corruption

4.1.2019:

Fox: Video: Washington riippuvainen loppumattomista sodista:

"[Kirjaimellisesti] kaikista niistä jotka asuvat näillä seitsemällä Washingtonin asuinalueella, on tullut miljonäärejä näiden "epäonnistuneiden" operaatioden ansiosta

3.1.2019:

Bokhari: Pelottavaa: Taloudelliset mustat listat yleistyvät Kuka on suurin Twitterin osakkeenomistaja?  Citicorpin? Yhteensattuma?

Pompeo ja Trump "Puhdistavat Kolumbian päätä " 

Pohjois-Carolinan Sheriffit, jotka joutuvat läheltä näkemään huumekartellien väkivallan, haluavat Muurin

Apple leikkaa pyhien myyntiennustettaan mm. "heikon Kiinan" vuoksi - Osake laskee 8%  Trumpin paine Kiinassa tehoaa, Kiinan talous taantuu

2018 Muutoksia Yhdysvaltojen "sotaoikeudenkäyntien ohjekirjaan" Muutokset astuivat juuri voimaan - Nyt kun tuomaritkin on vaihdettu "hyviksiin", voivat sotaoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa alkaa

Trump sai Obaman mamutulvan laskemaan 75 prosentilla vuonna 2018

Presidentin puheen tärkeimmät kohdat

2.1.2019:

Päivän kuva: Onko tämä vankilaiva juuri nyt matkalla New Yorkista Guantanamoon?

Robert Steele: Ovatko Hillary, Obama ja kumppanit laivamatkalla Guantanamon vankilaan? Robert Steele postaamassa linkissä video, jossa mm. lista "isokenkäisistä" rikollisista, jotka eivät ole POIKKEUKSELLISESTI käyttäneet Twitteriään moneen päivään.

Gordon Duff: Kommentti – Robert Steelestä USA:n puolustusministeri?

Robert Steele: Ennustuksia

Robert Steele: Korruptio tiedeartikkeleissa

Valkoinen talo: Presidential Proclamation on National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, 2019

1.1.2019:

Ennen kuin luet artikkeleita, joissa valittetaan kaikista niistä surullisista asioista joista vuonna 2018 uutisoitiin, muista että todella hyviä uutisia tuli myös runsaasti. Vuosi 2018 tullaan aina muistamaan vuotena, jolloin kansa alkoi oikeasti herätä supereliitin petokseen, ja vuotena, jolloin pahikset saivat "ennätyksellistä kyytiä". Siitä lisää etusivuillamme ja alla uutisissamme. QAnon: Where we go one we go all!

BlokkiUutiset 31.12.2018 - Deep state pidätyksiä? - Keltaliivit

28.12.2018:

Lisää Obaman rikoksia tulee ilmi

2018 ensimmäinen vuosi koskaan ilman tuhoisia pyörremyrskyjä Yhdysvalloissa - Ilmastonmuutosuskovaiset varmasti syyttävät ilmastonmuutosta tästäkin

Arvostettu sydänkirurgi paljastaa statiinihuijauksen (Yhdysvalloissa joka neljäs "syö" statiineja)

Trump tviittaillut tänään:

- Rajamuurikiistassa ei ole kyse muurista, vaan siitä, että demarit eivät halua suostua Trumpin ja republikaanien ehdotukseen

- CNN ja muut valeuutiset sekosivat, koska jaoin nimmareita sotilaiden lippiksiin. Ja valehtelivat, että olisimme vieneet heille lippiksiä!

- Naurettava NAFTA-sopimus aiheuttaa USA:lle 75 miljardin vuotuiset tappiot (plus monta kertaa se summa huumekaupasta). Rajan sulkeminen olisi tuottava operaatio. Palautamme autojen valmistuksen omaan maahamme.

- Honduras, Guatemala ja El Salvador eivät tee mitään karavaanien estämiseksi. Taas on yksi uusi karavaani muodostumassa. Me lopetamme ulkomaanavun kokonaan noille kolmelle maalle.

24.12.2018:

Robert Steele: Kiina johtaa, USA liittoutuu Venäjän kanssa Heidän kehittyneidenkin asejärjestelmien softissa on salaiset takaportit

Robert Steele: Sulautuminen - Kuinka paljastumassa olevat tapahtumat maailmassa liittyvät toisiinsa Selviytyäksemme meidän täytyy päihittää globalistit, jotka toistaiseksi kontrolloivat kaikkea tietoa, puhetta, ajatuksia, rahaa, "uutisia", "faktoja", lääkkeitä, teknologiaa ja tiedettä

Robert Steele: Teksasissa opettaja sai potkut, koska ei suostunut allekirjoittamaan sopimusta, jossa hän "palvelisi Israelia" (Toim.huom: Israelin sionistijuutalaisilla on suuri valta Yhdysvalloissa) Katso videomme: Kokoomuksen pj: Juutalaiset määräävät Yhdysvalloissa Lue myös artikkeli Suomen valtamedia on pienen porukan hallussa

22.12.2018:

16 vuotinen suunnitelma Yhdysvaltojen tuhoamiseksi

Maailman suurimman yksityisen tiedusteluorganisaation johtaja, Gordon Duff, ehdottaa Tenojoella kutsuvieraanamme kaksi vuotta sitten ollutta Robert Steeleä Yhdysvaltojen uudeksi puolustusministeriksi

Robert Steele: Hyvä että Mattis jättää puolustusministerin viran - Kongressin jäsenten reaktio kertoo heidän olleen kiristyksen uhreja "Suurin osa USA:n armeijan tukikohdista ulkomailla tullaan sulkemaan ... Mattis ei ole valmis uuteen maailmaan, johon kuuluu paljastukset avaruusolennoista, mielenhallintaohjelmien ja ilmastonmuokkauksen lopettaminen sekä maanalaisten tukikohtien sulkeminen."

Obama's Military Coup Purges 197 Officers In Five Years

21.12.2018:

Päivän kuva:

QAnon (Trump&Co): H-hetki lähestyy (Video By Praying [para]medic)

Fox: Demokraatit Yhdysvalloissa  tekivät väärän lipun operaation vaaleissa viime vuonna - Lavastivat Venäjän osallisuuden Facebookissa tehtyyn kampanjaan QAnon: Kun koko totuus demareista tulee julki, koko demariliike katoaa

911 terrori-isku oikeuteen - Syyttäjä Yhdysvalloissa aikoo noudattaa lakia joka velvoittaa lautamieskäsittelyn tekemisen

Yhdysvaltojen senaatti: Saudi kruununprinssi MBS syyllinen Khashoggin murhaan

Yhdysvaltojen senaatti äänesti laittoman Jemenin sodan rahoituksen lopettamisesta Lue myös:  Tulitauko alkaa

Kiinalaiset aloittivat rauhanneuvottelut Afganistanin ja Pakistanin kanssa (Toim.huom: Yhdysvaltojen uskottavuus alueella nolla)

19.12.2018:

Päivän kuva:

Kuva: Kaksoisolentojen käyttö isokenkäisten piirissä on tavallista. (Saddam Husseinilla oli niin monta, että häntä ei voitu tappaa, joten maa oli vallattava.) Lue myös: Covert United States foreign regime change actions (Wikipedia)

Government Moving Massive Amounts of Money to the Dark Side

A specially appointed federal panel of judges has dismissed all 83 ethics complaints brought against Justice Brett Kavanaugh

Trump directs creation of Space Command as 11th combatant command (President Trump issues order creating new space command to better advance the military's vast operations in space.) Aiheesta lisää: Jordan selittää Trumpin uutta "asetusta" tässä sekä  Jordan Sather & Dustin Nemos on Secret Space Program and Suppressed History

Tuesday, 18 December 2018 POTUS has sent a letter to the Speaker of the House extending the National Emergency declared in Executive Order 13818 of December 20, 2017 (Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption)

Congress reaches deal ending taxpayer-funded sexual harassment settlements (Toim: Tähän asti veronmaksajat maksoivat kansanedustajien törppöilyt)

14.12.2018:

Vuoden trollaaja: Valtionsyyttäjä. Kaikki odottivat Huberin olevan läsnä "Clintoneiden oikeudenkäynnissä". Huberia ei näkynyt. Missä hän oli? Arvoimassa vankilaan tuomittujen pedofiilien (Hillary ja Bill) asuinoloja!

Uskomatonta? Perehdy Clintoneihin tässä

 

Vanhempia uutisiamme voit lukea sivullamme uutisia.

Powered by Aava 3