TTIP eli vapaakauppasopimus EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Wikileaks on tarjonnut 100.000€ TTIP:n salaisista dokumenteista

TTIP, TISA Explained | Wikileaks | Jeremy Corbyn | Bernie Sanders | Julian assange :

https://www.youtube.com/watch?v=EriEOWHPqcU

 

Wikileaks on tarjonnut 100.000€ TTIP:n salaisista dokumenteista:

EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusneuvottelut

Transatlanttiseen vapaakauppasopimukseen tähtäävissä neuvotteluissa oli vuonna 2014 käynnissä niin sanottu neljäs kierros. Sopimusta on kokoomuksessa kannatettu Suomen kannalta sillä, että se voi avata vientimarkkinoita Yhdysvaltoihin.

Toisaalta enemmistö suomalaisista EU-parlamentin jäsenistä on arvostellut sopimusta siitä, että siihen sisältyvä investointisuoja sekä suuryritysten ja valtioiden välinen välimieskäsittely uhkaavat kansallista demokratiaa ja saattavat tulla erittäin kaliiksi veronmaksajille.[5] On olemassa todellinen riski, että sopimuksia käytetään häikäilemättä hyväksi kriisitilanteissa. Sen sijaan, että ne edistäisivät sopimusmaiden talouskasvua, jolla argumentilla sopimukset oikeutettiin, ne suojaavatkin vain yksityisen pääoman etua, valtiota ja veronmaksajia vastaan.

Sopimukseen sisältyvä investointisuoja tarkoittaa käytännössä sitä, että monikansallisille yhtiöille annetaan valta riitauttaa mikä tahansa vapaakauppasopimusmaassa tehty poliittinen ja demokraattinen päätös, esimerkiksi laki, jos yritys katsoo päätöksen loukkaavan yhtiön oikeutta voittoihin. Toisin sanoen monikansallinen yhtiö voi haastaa minkä tahansa valtion oikeuteen ja vaatia korvauksia, jos kyseisen maan käytänteet ja päätökset rajoittavat yhtiön voitontavoittelua.

Seuraamuksista on maailmalla jo kokemuksia, jopa valtioiden tasolla. Ruotsalainen energiayritys Vattenfall vaatii Saksalta satojen miljoonien eurojen korvauksia, koska Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta. Kanadalainen Gabriel Resources –yhtiö on esittänyt Romanian valtiolle 1,4 miljardin euron korvausvaatimuksen, mikäli valtio ei myönnä toimilupaa kultakaivoshankkeelle, joka maan viranomaisten käsityksen mukaan asettaisi Romanian alttiiksi ympäristökatastrofille. Tupakkayhtiö Phillip Morris vaatii Uruguaylta ja Australialta oikeudessa korvauksia varoitustekstien lisäämisestä tupakka-askeihin. [6], [7]

Argentiinassa ulkomaalaiset sijoittajat haastoivat valtion 40 kertaa oikeuteen vain, koska se oli joutunut tekemään sijoittajien intressien vastaisia taloudellisia uudistuksia maassa pelastaakseen kansantaloutensa. Argentiinan valtio joutui maksamaan miljoonien oikeudenkäyntikulujen lisäksi 980 miljoonan dollarin korvaukset sijoittajille. Kaikki tämä raha oli veronmaksajien rahaa joka virtasi yrityksille, tai ennemminkin niille kansainvälisille lakitomistoille, jotka hoitivat prosessia yritysen ja valtion välillä.[8]

Sopimus nykyisessä muodossaan voi siis tulla erittäin kalliiksi veronmaksajlle ja johtaa huomattaviin varojen siirtoihin kansantaloudesta yksityisille yrityksille ilman sitä taloudellista vauhditusta, jota ulkomaisilla sijoituksilla yleensä pyritään saavuttamaan.

Myös geenimanipulaation leviäminen ja pakkoyksityistäminen ovat huolestuttaneet.[9][10]

Myös itse sopimusta koskeva neuvottelu- ja päätöksentekoprosessia on pidetty huolestuttavana demokraattisen päätännän kannalta. On kysytty, miksi sopimukset neuvotellaan salassa ainoastaan yksityisen sektorin eturyhmiä konsultoiden. Samoin on kysytty, ajaako EU:n Komissio äänestäjien vai eturyhmien agendaa rajoittaessaan sopimuskäsittelyn avoimuutta ja sopimuksiin kohdistuvaa arvostelua.

 

 

3.10.2014

Ylioppilaslehti: Tervetuloa, lukukausimaksut!

Alkuperäinen kirjoitus luettavissa: www.ylioppilaslehti.fi/2014/10/tervetuloa-lukukausimaksut/

 

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat neuvotelleet vapaakauppasopimusta kesästä 2013 asti. Sen myötä saisimme todennäköisesti heittää hyvästit maksuttomalle koulutukselle.

 

Syyskuun alku vuonna 2024. Yhteiskuntatieteiden fuksi Mirva kävelee Töölönlahdella sijaitsevan lasirakennuksen pyöröovista sisään ja etsii salia, jossa hänen ensimmäinen valtio-opin luentonsa pidetään. Rakennuksen nimi on Helsinki School of Business and Law. Se on amerikkalaisen Apollo Groupin kymmenes yliopisto Euroopassa.

Mirva on maksanut opinnoistaan kymppitonnin, jonka hän on ottanut lainana. Sen hän tekee mielellään, sillä kolmen vuoden kuluttua hänellä on kädessään arvostettu maisterintutkinto. Valtio-omisteisessa Helsingin yliopistossa samaan menisi helposti kuusi vuotta, eikä tutkintopaperista olisi huoneentaulua kummemmaksi.

Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama ja Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ovat kesästä 2013 asti neuvotelleet sopimusta, jonka virallinen tarkoitus on vähentää kaupan esteitä mantereiden välillä ja ”avata uusia mahdollisuuksia sääntelyn yhdenmukaistamiselle”. Sopimuksen nimi on transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus, kavereiden kesken TTIP tai vapaakauppasopimus. Neuvotteluista tiedetään hyvin vähän, sillä virkamiehet ja päättäjät käyvät niitä suljettujen ovien takana. Euroopan komission ja Suomen valtion kanta on, että sopimus toisi paljon kaivattua kasvua ja loisi uusia työpaikkoja.

”Tekeillä on hyvä sopimus”, kirjoitti pääministeri Alexander Stubb viime keväänä blogissaan.

Hyvässä sopimuksessa kävisi todennäköisesti sillä lailla, että nykyinen maksuton korkeakoulujärjestelmämme kuolisi. Ja se tulisi käymään hyvin nopeasti.

Pohjoismaissa koulutusta on tähän asti pidetty ihmisoikeutena. Yhdysvalloissa ajatellaan eri tavalla: oikeus kouluttautua on ensisijaisesti yksilön investointi omaan tulevaisuuteensa.

Sellainen, josta kannattaa maksaa. Siksi Mirvakin maksaa tutkinnostaan, koska Helsinki School of Business and Law’n sijoitus harppoo vuosi vuodelta kohti rankinglistojen kärkeä.

Yhdysvalloissa tutkintoa myöntävistä yliopistoista ei säädetä laissa, vaan koulutus on palvelu, jota voivat tarjota myös voittoa tavoittelevat yritykset. Vapaakauppasopimus avaisi eurooppalaiset markkinat yhdysvaltalaiselle koulutusjärjestelmälle.

Tästä on huolissaan Euroopan opiskelijaliikkeiden kattojärjestön European Students’ Unionin puheenjohtaja Elisabeth Gehrke. Hänestä tiedon puute on yksi neuvottelujen suurimpia ongelmia. Koulutus on neuvottelupöydällä, mutta sen seurauksia ei ole analysoitu.

Päättäjiltä siis puuttuu tieto.

TTIP-neuvotteluihin liittyy riski siitä, että päätökset, joihin tulisi liittyä poliittinen keskustelu, tehdään suljettujen ovien takana. Ja en ole mitenkään vainoharhainen, ovi todella on suljettu”, Gehrke sanoo.

Mikä amerikkalaisissa huippuyliopistoissa sitten mättää?

”Kyllä, Yhdysvalloissa on paljon todella hyviä korkeakouluja. Mutta [amerikkalainen] koulutussektori on sekasotku. Useat korkeakouluinstituutiot harrastavat saalistushinnoittelua, käyttäen hyväksi alemmasta yhteiskuntaluokasta tulevia opiskelijoita,” Gehrke sanoo.

Kerran aloitettua kehitystä ei voi peruuttaa. Sopimukseen kaavaillaan samaa investointisuojamekanismia, joka kehitettiin 1960-luvulla suojaamaan kehitysmaissa toimivia länsimaisia firmoja korruptoituneiden valtionpäämiesten oikuilta. TTIP toisi tämän menettelyn kaikkiin EU-maihin. Se tarkoittaa, että yritykset voisivat monessa tilanteessa toimia, vaikka valtio haluaisi harata vastaan.

Yhdysvaltojen koulutusjärjestelmä on koulutuksen periytyvyydessä mitattuna yksi maailman epätasa-arvoisimpia. Köyhimmällä väestönosalla ei yksinkertaisesti ole varaa pulittaa tuhansien dollareiden suuruisia lukukausimaksuja.

”Olemme havainneet, että jos koulutus aletaan nähdä palveluna, valtiot ja instituutiot alkavat periä lukukausimaksuja, joilla on tapana nousta. Valtiot, riippumatta TTIP:stä, ovat alkaneet nähdä koulutuksen enemmänkin henkilökohtaisena sijoituksena sen sijaan, että pitäisivät koulutusta yhteiskuntaa koossapitävänä voimana”, Gehrke sanoo.

Useissa Euroopan maissa on jo nykyisellään käytössä lukukausimaksut ja tutkinnon voi saada myös yksityisestä yliopistosta. Koulutuksen yksityistämisen prosessi on siis jo käynnissä. Sääntelyn poistamisen ja investointisuojan myötä TTIP tarjoaisi kuitenkin korkeakoulutusta tarjoaville suuryrityksille ennennäkemättömiä laajentumismahdollisuuksia Euroopassa.

Suomi on poikkeus. Täällä yksityistämiseen ei vielä ole ryhdytty. Mutta jos vapaakauppasopimus astuu voimaan, Suomen on EU-maana vaikea sanoa ei. Pelkona on, että jos Suomi haluaisi kieltää lukukausimaksut, koulutusfirmat nostaisivat kanteen. Siihen mahdollisuuden antaisi ISDS-välimiesmenettely, jonka ansiosta suuryritykset voivat vaatia menetettyjä investointejaan takaisin. Jos kanne päättyisi suuryrityksen eduksi, lankeaisi valtiolle maksettavaksi pahimmillaan miljardiluokan sakot sopimusrikkomuksesta.

Juuri niin on usein käynyt. Vuonna 2012 tupakkajätti Philip Morris haastoi Australian valtion välimiesoikeuteen tupakka-askien uusista pakkausmerkinnöistä. Samana vuonna ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall päätti vaatia menettelyn kautta satojen miljoonien eurojen korvauksia ydinvoiman käytöstä luopuneelta Saksalta. Yritykset perustelivat kanteita sillä, että valtiot ovat kohdistaneet niihin kohtuuttomia ja syrjiviä toimia.

Siis: joukko yksityisiä koulutusta tarjoavia yrityksiä rynnisi Suomeen. Ne kilpailisivat siitä, kenen tutkinto on arvostetuin – ja mistä saa pyytää eniten rahaa. Helsingin yliopisto vaikuttaisi siinä rinnalla köyhäintalolta, jonka tar-joamilla tutkinnoilla ei tee mitään. Miksi tekisi, jos sitä kerran tarjotaan ilmaiseksi?

Kaikki eivät tietenkään ole yhtä pessimistisiä kuin opiskelijajärjestöt. Niina Blomberg ulkoministeriön kauppapolitiikan yksiköstä ei usko, että TTIP toisi juuri muutoksia suomalaiseen korkeakoulukenttään.

”Suomen omassa virallisessa korkeakoulujärjestelmässä ei juuri ole tilaa ulkomaisille toimijoille. Käytännössähän Suomeen saa nytkin tulla vapaasti minkä tahansa maan korkeakoulu tarjoamaan oman maansa tutkintoja.”

Blomberg vakuuttaa, että julkiset palvelut on suljettu visusti neuvottelujen ulkopuolelle.

Hänen mukaansa Suomen aikaisemmatkaan kauppasopimukset eivät ole sitoneet Suomea avaamaan markkinoitaan suomalaisia tutkintoja tarjoaville yksityisille yliopistoille. Blomberg sanoo, että lain kirjaimen mukaan tehdyt ”kohtuulliset ja syrjimättömät toimet” eivät ole sopimusrikkomuksia, vaikka yrityksen voitot olisivatkin vaarassa.

Suomalainen tapa järjestää korkeakoulutus on Euroopan ja koko maailman mittakaavassa harvinainen poikkeus. Laissa määriteltyjen yliopistojen yksinoikeuteen myöntää suomalaisia tutkintoja ei ole toistaiseksi kajottu. Yleinen mielipide on edelleen se, ettei näin tulisikaan tehdä.

On kuitenkin heitä, joiden mielestä systeemi on aikansa elänyt. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Marita Aho on sitä mieltä, että nykyisen kaltainen tilanne ei voi jatkua enää pitkään.

”En usko, että tätä kehitystä oikeastaan voi enää pysäyttää, eikä siinä ole mitään järkeä. Se kahlitsisi kehityksen ja innovaation tietyltä toimialalta, korkeakouluoppimisessa”, Aho sanoo.

Hänestä vaikkapa Googlen kaltaisten isojen teknologiafirmojen marssiminen koulutusmarkkinoille mullistaa koko koulutuskentän, ja Suomen on oltava tässä kehityksessä mukana. Ahon mielestä suomalainen korkeakoulutus käy eloonjäämistaistelua.

”Minkälaiset mahdollisuudet suomalaisella korkeakoulutuksella on menestyä tai, jopa jyrkemmin, säilyä olemassa siinä muuttuvassa tilanteessa, mikä korkeakoulutuksessa on nyt meneillään?”

Juuri näin vapaakauppasopimusta myydään: ihmelääkkeenä Suomen ja koko Euroopan rakenteellisiin ongelmiin. Todennäköisesti vuoteen 2024 mennessä on jo selvinnyt, millä hinnalla lääkettä lopulta myytiin – ja tepsikö se.

Teksti: Otto Kronqvist

 

Juttua korjattu 4.10. kello 14.31: TTIP toisi ISDS-menettelyn kaikkiin EU-maihin, ei pelkästään EU-alueelle. Menettelyn kautta nostetut kanteet päättyvät suuryritysten eduksi usein, ei yleensä.

Lisää aiheesta:

https://bornstoryteller.wordpress.com/2011/07/12/public-vs-private-schools-nyc-and-english-language-arts/

http://www.edweek.org/ew/articles/2014/05/14/31publicprivate.h33.html

http://bostonreview.net/us/snyder-public-private-charter-schools-demographics-incentives-markets

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo16956223.html

 

 

 

 

Rahaeliitin tavoitteista kerrotaan dokumentoidusti dokumenttielokuvassa Thrive (2011). 80 miljoonaa katsojaa (15M englanniksi) 27 kielellä:

 

Uutisia

Ystävästämme Robert "CI-A-Nobel" Steelestä tässä.

QAnon = Trump&Co

Päivitettyjä uutisia sivustollamme valeuutisia.fi

 

 

17.1.2019:

USA:n edustajainhuoneen "puhenainen" Pelosi ei kutsunut Trumpia pitämään kuuluisaksi tullutta SOTU-puhetta. Seuraavana päivänä Trump perui Pelosin "maailmankiertueen" hetkeä ennen ilmavoimien lentokoneen lähtöä:  "Due to the Shutdown, I am sorry to inform you that your trip to Brussels, Egypt, and Afghanistan has been postponed ... Voit tietysti lentää "turistina", jos haluat."

Trump: There are now 77 major or significant Walls built around the world, with 45 countries planning or building Walls. Over 800 miles of Walls have been built in Europe since only 2015. They have all been recognized as close to 100% successful

For the first time in a generation, we have a president who is beginning to tell the truth about the crisis on the border.

Prior to 2018, unemployment has only been below 4% 5 times since 1970 Under Donald Trump, in 2018, unemployment dipped below 4% 7 TIMES—in ONE year! What exactly are the Democrats resisting?

15.1.2019:

BOMBSHELL: Hillary Clinton ran weapons into Libya for the Obama administration, while Michael Flynn was targeted because he knew the details

Thousands of federal employees will be required to continue working without pay during the government shutdown, a Washington federal judge ruled today, denying an emergency request claiming the Trump administration was violating federal law.

Muurin kannatus kasvaa: ABC/WaPo Poll: Support for Border Wall Soars Among Swing Voters

Kiitos Hillary: Witnesses: Men in police garb massacred civilians in Haiti

14.1.2019:

Päivän kuva: 70% vasemmistosta ei halua rauhaa Koreaan, ettei Trump vaan "näytä hyvältä"

13.1.2019:

Studiossa Cranker 10.1.2019 - BlokkiMedia

Robert Steele: US Embassy Baghdad — CIA’s New Global Smuggling Headquarters?

Robert Steele: A Majority of Americans Do Not Believe the Official 9/11 Story

Robert Steele: Covert British Military Intelligence False Flag Fake News Smear and Disinformation Machine Moving Into USA

The Shutdown Is Providing Evidence Of Private Businesses Making Government Obsolete

Fake News? How About No News?

Spygate: The True Story of Collusion [Infographic] How America’s most powerful agencies were weaponized against President Donald Trump

POTUS directed the Army Corps of Engineers to look at ways to fund and build the southern border wall

During Justice Kavanaugh's confirmation hearing, Q posted a link to a video where Nancy Pelosi explained to the press how politicians need their help to smear their mutual enemies.

12.1.2019:

Miksi emme kuule supereliitin rikoksista? Miksi ilmiantajia on niin vähän?

Supereliitti ("teollisuus") pakottaa työntekijänsä usein allekirjoittamaan salassapitosopimuksen, jonka rikkomisesta joutuu jopa vankilaan.

Ent. CI-A Kevin Shipp: "Salassapitosopimuksesta on tullut hirviö"

 

Trump: Drug prices declined in 2018, the first time in nearly half a century.

Trump: .@CNN called a San Diego news station (@KUSINews) for negative reports on the Wall. When the station said that Walls work, CNN no longer had interest. #FakeNews

During Justice Kavanaugh's confirmation hearing, Q posted a link to a video where Nancy Pelosi explained to the press how politicians need their help to smear their mutual enemies.

Thread: On the Democrats Weaponizing Federal Agencies – Including the IRS!

Turkey finishes construction of 764-km security wall on Syria border (Walls work)

2019 brings changes to military justice system

10.1.2019:

Televisiokanava Yhdysvalloissa väärensi Trumpin toissapäiväisen puheen!

Kuten eilen uutisoimme, RBG tod.näk. eroaa: Trump White House urging allies to prepare for possible RBG departure

9.1.2019:

Se on alkanut-Sotaoikeudenkäynnit joiden vertaista ei ole vielä koskaan ollut

Salaliittoteoriat: QAnon – mistä on kyse?

Salaistakin salaisempi -”Totuus on tuolla ulkona”

Robert Steele: #GoogleGestapo – How Can I Remove Google From My Life? "Google is a dead man walking"

Controversial Treatment Transfuses Patients With ‘Young Blood’ From Teenagers To Reverse Aging Process

China's Mind-Blowing Weather Modification, Geoengineering, & ELF Transmitter Projects!

MAGA: First Real US Household Income Gain Since 2000

Muutama lainaus nimimerkiltä Praying Medic:

Q suggests mind control programs, though officially discontinued, are continuing under an offshore agency with covert funding. Lue myös: https://t.co/cREXn3MlAl

FVEY spying activity has spread to include surveillance and information sharing on nations like China.

Pushers of fear porn insist nothing is happening but leaders like Theresa May, Emanuel Macron and Angela Merkel are systematically being removed from power.

Q dropped a long post that I broke into 2 parts The CI_A circumvents constitutional prohibitions on surveillance and FISA restrictions by utilizing the FVEY agencies to conduct surveillance.

It seems China located & killed CI_A assets with the intel they bought from Hillary. (The claim that they located agents via their Google communications is likely a cover story.)

Q posted a link to this article that explores the CI_A's spying on the Senate.

Q Asked: "No punishment [Brennan] by HUSSEIN ADMIN re: SURV of Senate etc? Logical thinking, why?" Answer: Because the CI_A ran the government for the last 60 years.

Snowden was originally hired and trained by the CI_A before becoming an NSA contractor. (Toim: Snowden tod.näk. meni NSA:lle töihin tarkoituksenaan "tuhota" NSA [vuodoillaan] että CI-A saisi lisää valtaa)

Snowden flew to Hong Kong (with the help of CI_A). The official story was that he was going to fly to Ecuador or Venezuela but he ended up "stranded" in Russia. Russia was his final destination from the beginning.

The CI_A is believed to use blackmail to hold power over influential people in what is known as Operation Brownstone

Dozens of people with intelligence backgrounds (including CI_A) have run for Congress. Some (not all) have stated that their goal is to oppose the plans of our duly elected president.

Dershowitz did travel on the Lolita express. The flight log shows it was on the 17th day of November. But unlike other people, Dersh had a legitimate reason. He was one of Epstein's attorneys and he didn't actually fly to Little S. James Island.

If this article is true, then someone is wasting time and energy trying to get rid of evidence because Q has everything [Toim: NSA:lla on kaikki tieto meistä kaikista]: Massive Fire Spotted On Private Island Owned By [pedophile] Billionaire Jeffrey Epstein

Another Black Man Has Died in the Home of Democratic Donor Ed Buck, who allegedly has a fetish for drugging sex workers

8.1.2019:

Trumpin viimeisin tviitti: Loputtomat sodat loppuvat lopultakin!

Ps. Kerro keverillekin. 47 suomalaista yritti itsemurhaa uutenavuotena. Pahisten loppu on lähellä, sitä ei estä enää kukaan!

(Jos kuulostaa uskomattomalta, et ole lukenut oikeista lähteistä. Voit aloittaa etusivultamme. Olemme tehneet tätä "24/7" viimeiset vuodet. Tuhansia ja tuhansia tunteja. Pahikset saavat vihdoinkin, "ensimmäistä kertaa historiassa", kyytiä!)

Fox: Joe diGenova: 'Cardinal' James Comey -- The man who destroyed the FBI

 

7.1.2019:

Robert Steele postasi (2:25):

Robert Steele postasi (26:07): RT 28/12/2018: Neloselta tuttu Jesse Ventura haastattelee ufo-asiantuntijaa, lääkäri Greeriä:

"Yli 900 armeijan ja eri tiedustelupalveluiden henkilöä on lähestynyt minua, ja kertonut siitä, kuinka he olivat mukana todistamassa ”yhteenottoja” ufojen kanssa … Minä keskustelin CI-A:n johtajan kanssa aiheesta, hänellekin oli valehdeltu ufoista."

Oma sivumme ufoista tässä

Q: postasi: Truth about CIA’s illegal MKUltra mind-control experiments – using drugs, hypnosis and electronic devices- revealed in sensational new documents officials hid for decades

Tässä esimerkki koodikielestä tviiteissä (MH on "pahis" ja välittää tässä tietoa "piirilleen"):

Näin toimivat myös salaseuralaiset (kuten sale ja kumppanit) Suomessa: "Omia miehiä" organisaatioon:

Q postasi eilen: Minkä "pahikset" menettivät kun Trumpista tuli presidentti? Vallan nimittää (esim. armeijan) johtajia. (Pahis) Johtajat nimittävät alaisiaan, he alaisiaan....

Q: "... POWER TO REPLACE SENIOR OFFICIALS ... POWER TO DIRECTLY UNDO HUSSEIN/PREV [harmful] Executive Orders ... POWER TO DECLAS CRUCIAL DOCS TO PROVIDE THE PUBLIC W/ THE TRUTH (TRANSPARENCY) "

Q postasi eilen valevaltamedian tavasta toimia (1.Julkaistaan sadoissa medioissa valeuutinen Trumpin halusta aloittaa sota Pohjois-Korean kanssa, 2.Ei kerrota PK:n "ydinaseistariisunnasta", 3.Julkaistaan valeuutisia osakemarkkinoiden romahtamisesta jos Trumpista tulee presidentti, jne.):

Q 6/1: Remember when D's and the FAKE NEWS media [+FAKEWOOD] pushed mass fear that POTUS would start WWIII re: North Korea?
POTUS > PEACE on the Korean P > NO further missile tests or U enrichment.
New narrative created.
Refusal to provide coverage of successes.
Remember when D's and the FAKE NEWS media [+FAKEWOOD] pushed a stock market collapse if POTUS was elected?
POTUS E + policies > largest gains recorded in market's history
New narrative created.
Refusal to provide coverage of successes.
[Use FED to inc rates to counter growth and project POTUS blame]
Remember when D's and the FAKE NEWS media [+FAKEWOOD] pushed complete economic collapse if POTUS was elected?
POTUS E + policies > lowest unemployment records in history + record jobs/GDP growth
New narrative created.

[- - -]

Lisää linkissä.

Q 6/1:The History of Ruth Bader Ginsburg; Appointed by Bill Clinton

Q: Korkeimman oikeuden tuomari Ginsburg tukee pedofiliaa, ym. ("Mätä omena, josta pitää päästä eroon")

6.1.2019:

Trump 5/1: We are working hard at the Border, but we need a WALL! In 2018, 1.7 million pounds of narcotics seized, 17,000 adults arrested with criminal records, and 6000 gang members, including MS-13, apprehended. A big Human Trafficking problem.

Ford cancels Mexico plant, expands U.S. factory and adds 700 jobs (Trump sanoi: Autoteollisuuskin takaisin USA:an)

Me voitetaan tää sota!  BlokkiMedia

Q 5/1: Why do D's always PUSH BILLIONS OF DOLLARS FOR FOREIGN AID? Who audits where the money 'actually' goes?
How do politicians become 'extremely' wealthy while in office on gov't salaries?
How do xyz 'orgs' etc. remain funded?
https://www.foreign

assistance.gov
https://www.foreign

assistance.gov/explore
Why do D's only care about CONTROL/POWER?
POWER OF THE PURSE.
POWER = PROTECTION.
THE WHEEL OF CORRUPTION.
Welcome to the CON.
Q

Q 5/1: Complete BLACKOUT [about Yellow Vests protests in Europe] by the FAKE NEWS MEDIA?
Ask yourself, why?
Are they afraid of U.S. Patriots engaging in the same tactics?

Oma sivumme keltaliiveistä tässä

The Clinton's Body Count (Clintonien murhauttamat ihmiset)

Aiheesta DailyMailissä:

Oma sivumme Clintoneista tässä.

Yhdysvaltalainen tuomari kirjoitti Washington Postin toimittajalle: "Oli Q sitten totta tai ei, Q:n viestin takana on liike, ja kulissien takana on joku, joka puolustaa tavallisia Yhdysvaltojen kansalaisia. Isänmaalliset ovat lyöttäytymässä yhteen sinunlaisiasi vastaan. Teidän valeuutisten maailmanne ja liberaalit suunnitelmanne antaa maamme ulkomaalaisille ja suojella Clintoneita ja Obamia ovat tuhoutumassa.

Lue seuraava artikkeli, jos haluat ymmärtää tutkia, niiden huijaamista ja tiedustelumaailmaa yleensäkin:

Robert Steele linkkasi seuraavan artikkelin Syvän valtion salainen sota Venäjää vastaan (Artikkelin kirjoittanut Gordon Duff on VT:n toimittaja, maailman suurimman yksityisen tiedusteluorganisaation johtaja, ja ystävämme Robertin uusi tuttavuus. Mieti näiden kahden tietämyksen tasoa. Kannattaa ottaa tosissaan. Pidämme Gordoniakin todella luotettavana lähteenä, mutta aina kannattaa tietysti tutkia myös muistakin lähteistä.)

Jos et jaksa lukea artikkelia, katso tämä 9 minuutin video (K-18, ei heikkohermoisille), jossa näytetään malesialaisen MH-17 koneen jo alasampumishetkellä "mätänevässä tilassa" olevat ruumiit, ja monta muut epäkohtaa.  Matkustajat olivat kuolleet ennen onnettomuutta, peräisin aiemmin Aasiassa kadonneesta MH-370 -lentokoneesta (itse asiassa sama kone). Syvä valtio haluaa Venäjän luonnonvarat. Satanisti-pedofiili Hillary Clinton muuten omistaa patentin laitteelle, joka mahdollisti tuonkin koneen kaappaamisen etänä.

5.1.2019:

Video: Ystävämme Bono selittää suomeksi maailmanpolitiikassa tapahtuvia muutoksia tässä (8:18) Bono on viettänyt jo vuosia runsaasti aikaa Naamakirjassa. Häntä kannattaa ehdottomasti seurata: fb.... /bono.bronck

Four-year Senate investigation finds US Marshals Service plagued with corruption

4.1.2019:

Fox: Video: Washington riippuvainen loppumattomista sodista:

"[Kirjaimellisesti] kaikista niistä jotka asuvat näillä seitsemällä Washingtonin asuinalueella, on tullut miljonäärejä näiden "epäonnistuneiden" operaatioden ansiosta

3.1.2019:

Bokhari: Pelottavaa: Taloudelliset mustat listat yleistyvät Kuka on suurin Twitterin osakkeenomistaja?  Citicorpin? Yhteensattuma?

Pompeo ja Trump "Puhdistavat Kolumbian päätä " 

Pohjois-Carolinan Sheriffit, jotka joutuvat läheltä näkemään huumekartellien väkivallan, haluavat Muurin

Apple leikkaa pyhien myyntiennustettaan mm. "heikon Kiinan" vuoksi - Osake laskee 8%  Trumpin paine Kiinassa tehoaa, Kiinan talous taantuu

2018 Muutoksia Yhdysvaltojen "sotaoikeudenkäyntien ohjekirjaan" Muutokset astuivat juuri voimaan - Nyt kun tuomaritkin on vaihdettu "hyviksiin", voivat sotaoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa alkaa

Trump sai Obaman mamutulvan laskemaan 75 prosentilla vuonna 2018

Presidentin puheen tärkeimmät kohdat

2.1.2019:

Päivän kuva: Onko tämä vankilaiva juuri nyt matkalla New Yorkista Guantanamoon?

Robert Steele: Ovatko Hillary, Obama ja kumppanit laivamatkalla Guantanamon vankilaan? Robert Steele postaamassa linkissä video, jossa mm. lista "isokenkäisistä" rikollisista, jotka eivät ole POIKKEUKSELLISESTI käyttäneet Twitteriään moneen päivään.

Gordon Duff: Kommentti – Robert Steelestä USA:n puolustusministeri?

Robert Steele: Ennustuksia

Robert Steele: Korruptio tiedeartikkeleissa

Valkoinen talo: Presidential Proclamation on National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, 2019

1.1.2019:

Ennen kuin luet artikkeleita, joissa valittetaan kaikista niistä surullisista asioista joista vuonna 2018 uutisoitiin, muista että todella hyviä uutisia tuli myös runsaasti. Vuosi 2018 tullaan aina muistamaan vuotena, jolloin kansa alkoi oikeasti herätä supereliitin petokseen, ja vuotena, jolloin pahikset saivat "ennätyksellistä kyytiä". Siitä lisää etusivuillamme ja alla uutisissamme. QAnon: Where we go one we go all!

BlokkiUutiset 31.12.2018 - Deep state pidätyksiä? - Keltaliivit

28.12.2018:

Lisää Obaman rikoksia tulee ilmi

2018 ensimmäinen vuosi koskaan ilman tuhoisia pyörremyrskyjä Yhdysvalloissa - Ilmastonmuutosuskovaiset varmasti syyttävät ilmastonmuutosta tästäkin

Arvostettu sydänkirurgi paljastaa statiinihuijauksen (Yhdysvalloissa joka neljäs "syö" statiineja)

Trump tviittaillut tänään:

- Rajamuurikiistassa ei ole kyse muurista, vaan siitä, että demarit eivät halua suostua Trumpin ja republikaanien ehdotukseen

- CNN ja muut valeuutiset sekosivat, koska jaoin nimmareita sotilaiden lippiksiin. Ja valehtelivat, että olisimme vieneet heille lippiksiä!

- Naurettava NAFTA-sopimus aiheuttaa USA:lle 75 miljardin vuotuiset tappiot (plus monta kertaa se summa huumekaupasta). Rajan sulkeminen olisi tuottava operaatio. Palautamme autojen valmistuksen omaan maahamme.

- Honduras, Guatemala ja El Salvador eivät tee mitään karavaanien estämiseksi. Taas on yksi uusi karavaani muodostumassa. Me lopetamme ulkomaanavun kokonaan noille kolmelle maalle.

24.12.2018:

Robert Steele: Kiina johtaa, USA liittoutuu Venäjän kanssa Heidän kehittyneidenkin asejärjestelmien softissa on salaiset takaportit

Robert Steele: Sulautuminen - Kuinka paljastumassa olevat tapahtumat maailmassa liittyvät toisiinsa Selviytyäksemme meidän täytyy päihittää globalistit, jotka toistaiseksi kontrolloivat kaikkea tietoa, puhetta, ajatuksia, rahaa, "uutisia", "faktoja", lääkkeitä, teknologiaa ja tiedettä

Robert Steele: Teksasissa opettaja sai potkut, koska ei suostunut allekirjoittamaan sopimusta, jossa hän "palvelisi Israelia" (Toim.huom: Israelin sionistijuutalaisilla on suuri valta Yhdysvalloissa) Katso videomme: Kokoomuksen pj: Juutalaiset määräävät Yhdysvalloissa Lue myös artikkeli Suomen valtamedia on pienen porukan hallussa

22.12.2018:

16 vuotinen suunnitelma Yhdysvaltojen tuhoamiseksi

Maailman suurimman yksityisen tiedusteluorganisaation johtaja, Gordon Duff, ehdottaa Tenojoella kutsuvieraanamme kaksi vuotta sitten ollutta Robert Steeleä Yhdysvaltojen uudeksi puolustusministeriksi

Robert Steele: Hyvä että Mattis jättää puolustusministerin viran - Kongressin jäsenten reaktio kertoo heidän olleen kiristyksen uhreja "Suurin osa USA:n armeijan tukikohdista ulkomailla tullaan sulkemaan ... Mattis ei ole valmis uuteen maailmaan, johon kuuluu paljastukset avaruusolennoista, mielenhallintaohjelmien ja ilmastonmuokkauksen lopettaminen sekä maanalaisten tukikohtien sulkeminen."

Obama's Military Coup Purges 197 Officers In Five Years

21.12.2018:

Päivän kuva:

QAnon (Trump&Co): H-hetki lähestyy (Video By Praying [para]medic)

Fox: Demokraatit Yhdysvalloissa  tekivät väärän lipun operaation vaaleissa viime vuonna - Lavastivat Venäjän osallisuuden Facebookissa tehtyyn kampanjaan QAnon: Kun koko totuus demareista tulee julki, koko demariliike katoaa

911 terrori-isku oikeuteen - Syyttäjä Yhdysvalloissa aikoo noudattaa lakia joka velvoittaa lautamieskäsittelyn tekemisen

Yhdysvaltojen senaatti: Saudi kruununprinssi MBS syyllinen Khashoggin murhaan

Yhdysvaltojen senaatti äänesti laittoman Jemenin sodan rahoituksen lopettamisesta Lue myös:  Tulitauko alkaa

Kiinalaiset aloittivat rauhanneuvottelut Afganistanin ja Pakistanin kanssa (Toim.huom: Yhdysvaltojen uskottavuus alueella nolla)

19.12.2018:

Päivän kuva:

Kuva: Kaksoisolentojen käyttö isokenkäisten piirissä on tavallista. (Saddam Husseinilla oli niin monta, että häntä ei voitu tappaa, joten maa oli vallattava.) Lue myös: Covert United States foreign regime change actions (Wikipedia)

Government Moving Massive Amounts of Money to the Dark Side

A specially appointed federal panel of judges has dismissed all 83 ethics complaints brought against Justice Brett Kavanaugh

Trump directs creation of Space Command as 11th combatant command (President Trump issues order creating new space command to better advance the military's vast operations in space.) Aiheesta lisää: Jordan selittää Trumpin uutta "asetusta" tässä sekä  Jordan Sather & Dustin Nemos on Secret Space Program and Suppressed History

Tuesday, 18 December 2018 POTUS has sent a letter to the Speaker of the House extending the National Emergency declared in Executive Order 13818 of December 20, 2017 (Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption)

Congress reaches deal ending taxpayer-funded sexual harassment settlements (Toim: Tähän asti veronmaksajat maksoivat kansanedustajien törppöilyt)

14.12.2018:

Vuoden trollaaja: Valtionsyyttäjä. Kaikki odottivat Huberin olevan läsnä "Clintoneiden oikeudenkäynnissä". Huberia ei näkynyt. Missä hän oli? Arvoimassa vankilaan tuomittujen pedofiilien (Hillary ja Bill) asuinoloja!

Uskomatonta? Perehdy Clintoneihin tässä

 

Vanhempia uutisiamme voit lukea sivullamme uutisia.

Powered by Aava 3